Lunch met gastspreker Wieger Droogh SUEZ Nederland

Allereerst, namens het bestuur, een heel voorspoedig nieuw jaar gewenst. Wij kijken uit naar een jaar met inspirerende sprekers en betrokken leden en deelnemers op onze bijeenkomsten.

Wij gaan meteen stevig van start. Op 18 januari aanstaande is Wieger Droogh, algemeen directeur van SUEZ Nederland, te gast bij De Maatschappij op sociëteit De Maas. Zijn grootste uitdaging is om leiding te geven aan de circulaire ambities van SUEZ in een bepaald nog niet circulaire samenleving en economie. Daar zit bij voortduring (ook bedrijfs-economische) spanning op. Innovatie is het toverwoord vanzelfsprekend maar in de tussentijd moet er wel geld worden verdiend. Waar staat SUEZ nu? En waar staat onze samenleving eigenlijk in deze ontwikkeling? Wordt in dit circulaire denken steeds beter de aansluiting met andere Ondernemingen, het Onderwijs en de Overheid gevonden. Is het een joined effort? Gaat het snel genoeg?

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands (afgekort SUEZ) - voorheen SITA- is onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep. Specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat, naast afvalpreventie, maximaal wordt ingezet op het hergebruik van afval in grondstoffen. Vanuit ruim veertig vestigingen verspreid over het land, worden opdrachtgevers geadviseerd over hun afvalmanagement en wordt er zorg gedragen voor preventie, inzameling, op- en overslag en vervolgens hergebruik, recycling en (energetische) verwerking van afvalstromen.
Dat doet SUEZ Nederland voor circa 4,5 miljoen huishoudens en 80.000 bedrijven en andere organisaties. Bij SUEZ in Nederland werken ruim 2000 medewerkers.

Wij zien uit naar uw komst.
Mede namens bestuurleden Shenaz, Marieke, Peter Paul

Peter Caljé,
Voorzitter

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage departement Rotterdam.

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschappij.nl
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. uw naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of een sms naar 06-10616429.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden