Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en De Maatschappij van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan De Maatschappij geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

De Maatschappij kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van De Maatschappij er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan De Maatschappij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van De Maatschappij kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst De Maatschappij u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan De Maatschappij, dat De Maatschappij niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat De Maatschappij geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden