Wij zijn hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit openbaar bestuur, bedrijfsleven en kennisinstellingen

De Maatschappij: Verbinden, inspireren en vernieuwen!

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, kortweg De Maatschappij, is hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Van zzp’er tot wethouder, van directeur tot docent. We gaan open en onbevangen met elkaar in gesprek. En inspireren elkaar om verder te denken dan ons eigen vakgebied en eigenbelang. Ook nemen we initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving. Onze vereniging bestaat inmiddels meer dan 240 jaar en heeft ruim 2500 leden in 25 lokale departementen; van Drenthe tot Zeeland. We zijn er trots op dat Koning Willem Alexander onze beschermheer is.

Onze activiteiten
De departementen organiseren bijeenkomsten met inspirerende sprekers, bedrijfsbezoeken en masterclasses. Daarnaast is er ieder jaar een landelijk congres rond een actueel thema. Het verbinden van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen staat steeds centraal. De Maatschappij initieert ook maatschappelijke projecten, die daarna zelfstandig verder gaan. Zo waren we betrokken bij het ontstaan van Nyenrode, Teleac en de Jaarbeurs.

We organiseren activiteiten rond het Groeidebat, dat draait om de vraag waarmee Nederland in de toekomst zijn geld mee wil verdienen. Ook werken we samen met de Koning Willem 1 Prijs voor succesvolle ondernemingen en met stichting Pet’je af, die onderwijs organiseert voor kinderen in achterstandssituaties.

 

Documenten van De Maatschappij

 

Kom ook
Wil je ook met een open blik de wereld inkijken, inspiratie opdoen en meedenken over maatschappelijke en economische vraagstukken? Je bent van harte welkom bij De Maatschappij. Iedereen die actief wil deelnemen, kan lid worden. Maar gewoon een keer langskomen op één van onze bijeenkomsten kan ook. Kijk naar al onze departementen en evenementen.

De Maatschappij: Openbaar Bestuur

Zolang De Maatschappij bestaat hebben vertegenwoordigers van de overheid een belangrijke rol gespeeld. Dat blijkt uit ons ledenbestand dat voor circa 25% bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, departementen, provincies en gemeenten. In de praktijk zijn het vaak de hogere ambtenaren en bestuurders die actief zijn in ons netwerk.


De Maatschappij: Kennisinstellingen

Educatie is misschien wel de best denkbare term om de idealen en doelstellingen van De Maatschappij zo kort mogelijk samen te vatten. Het belang van educatie is altijd bepalend geweest in de activiteiten van De Maatschappij. In ons ledenbestand en onder onze bestuursleden zijn vertegenwoordigers te vinden uit alle vormen van onderwijs.

De Maatschappij: Bedrijfsleven

Het ledenbestand van De Maatschappij bestaat voor meer dan 65% uit vertegenwoordigers van het private bedrijfsleven. Dat varieert van de bekende multinationals tot een nieuwe generatie zelfstandige ondernemers uit bestaande en nieuwe business sectoren.

 

Documenten van De Maatschappij

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden