Departement

Zaanstreek-Waterland

Deze actieve Wormerveerse industrieel trachtte door het nemen van allerlei initiatieven de welvaart in de Zaanstreek te vergroten. Dit paste volledig in de doelstelling van de Nederlandsche Maatschappij: het bevorderen van het economische leven, zowel nationaal als regionaal en locaal. Tot heden heeft het departement deze doelstelling onveranderd nagestreefd. In 2000 vierde het zijn honderdjaarig bstaan met een geslaagd congres en met het uitgeven van een boek over 500 jaar Zaanse nijverheid en handel. Het departement Waterland is van jongere datum. De bundeling van de beide departementen maakt het mogelijk om met groot elan de oude, maar nog steeds actuele doelstelling van de maatschappij in de regio na te streven.

Het departement Zaanstreek Waterland telt circa 120 leden. Ongeveer 6 maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden op wisselende locaties plaats. Het departement werkt op verschillende tereinen samen met de Vereniging Ondernemerskring Zaanstreek en met de Ondernemerssocieteit De Corner. Bij de jaarlijkse ondernemerslunch worden de leden van de 3 organisaties ( OZ, De Corner en NMNH) uitgenodigd. Bekende sprekers van de laatste jaren waren onder meer Klaas Knot, de president van de Nederlandsche Bank en Anders Moberg, CEO van AHOLD. Ook het jaarlijkse golftoernooi op derde Pinksterdag dat ook door de drie organisaties gezamenlijk wordt georganiseerd begint een goede traditie te worden.

Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en de kennis die aanwezig is in de regio. Regionale contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbanden aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek: het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Een regionale indeling maar een landelijk netwerk!

Bestuur

Evenementen van Zaanstreek-Waterland

  • Bezoek aan Molen De Paauw

    Bezoek aan Molen De Paauw, Nauerna 43, 1566 PD Assendelft
    Meer info

Sponsoren

  • Er zijn geen sponsoren..

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden