Departement

Het Gooi

De departementen organiseren jaarlijks 200 bijeenkomsten voor de leden van De Maatschappij. Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en de kennis die aanwezig is in de regio. Regionale contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbanden aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek: het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Departement 't Gooi heeft momenteel geen actief bestuur. Bent u geinteresseerd om een bestuurlijke bijdrage te leveren dan vragen wij u contact op te nemen met het landelijk bureau op 070-3141940 of via de mail info@de-maatschappij.nl.
Onderstaand kunt u het bericht lezen van Antoinette Pernot, voorzitter departement Amsterdam en lid van het hoofdbestuur aan de leden van departement 't Gooi.
 

Geachte leden,

Zoals het bestuur van uw departement aan u heeft laten weten zal departement 't-Gooi voorlopig geen bijeenkomsten organiseren. Wij zijn het bestuur zeer erkentelijk voor de tijd, energie en inspiratie die zij de afgelopen jaren hebben ingezet voor onze vereniging. Wij hopen van harte dat zij betrokken zullen blijven bij De Maatschappij.
Als hoofdbestuur vinden wij het belangrijk om u, als lid van departement 't Gooi, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. U ontvangt zoals u reeds heeft gemerkt, de uitnodigingen van de bijeenkomsten van omliggende departementen en u bent daar meer dan welkom. Vanuit departement Amsterdam zullen er ook bijeenkomsten georganiseerd worden in 't Gooi om de binding met uw regio te bevestigen.

Het hoofdbestuur inventariseert, in samenwerking met leden uit departement 't Gooi, de mogelijkheden voor uw departement en wij zullen ons er hard voor maken het departement weer de plek te geven die het toekomt. Graag willen wij u tot die tijd nogmaals van harte welkom heten bij de omliggende departementen.

Namens het hoofdbestuur van De Maatschappij

Antoinette Pernot
Voorzitter departement Amsterdam

Bestuur

Evenementen van Het Gooi

  • Er zijn geen evenementen..

Sponsoren

  • Er zijn geen sponsoren..

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden