Departement

Zuid-Limburg

De Maatschappij wil een ontmoetingsplaats zijn voor bedrijfsleven, bestuur en kennisinstellingen. Ons departement onderscheidde zich van vele andere in het land door het grote aantal leden dat deelnam aan de bijeenkomsten.

Sinds 2013 organiseren we jaarlijks 7 tot 8 bijeenkomsten. Anders dan u gewend was, vinden deze  lezingen op wisselende locaties, vaak met een facultatief bijprogramma en soms met meerdere sprekers plaats. De uitnodigingen worden ongeveer twee weken van te voren per email verzonden en na afloop volgt steeds een uitgebreide terugblik. Deze worden ook telkens op de website geplaatst. Als u zich heeft aangemeld voor een bijeenkomst ontvangt u een bevestiging.

Op de locatie gebruiken we banners om De Maatschappij zichtbaarder te maken. De leden kunnen introducés/introducees mee nemen naar de bijeenkomsten en, omdat we geen spaarclub zijn en zolang de financiën het nog toelaten, zult u voor de lunch of andere versnaperingen niet hoeven te betalen. We krijgen van degenen die een of meer bijeenkomsten bijwoonden veelal positieve reacties op de huidige aanpak.

Op de ingeslagen richting willen we daarom voorlopig doorgaan. Dus met interessante sprekers en samenkomsten op verrassende locaties. Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en de kennis die aanwezig is in de regio. Regionale contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbanden aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek: het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Een regionale indeling maar met een landelijk netwerk!  U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten!

Bestuur

  • Er zijn geen bestuursleden..

Evenementen van Zuid-Limburg

  • Er zijn geen evenementen..

Sponsoren

  • Er zijn geen sponsoren..

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden