Perspectief voor Nederland

Aanleiding

Nederland wil voorop lopen. Maar waarin? In kennis en expertise of in productie? Of in beide? En hoe realiseren we dat? Om te ontwikkelen, is het belangrijk blijvend na te denken over de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Hoe ziet ons land er over een aantal jaar uit? Waar zijn wij goed in?  En waar willen wij ons geld mee verdienen? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich? Zijn er verschillen in regio’s? Voor welke uitdagingen staan wij? Wat kunnen wij nu doen om in te spelen op de verwachte ontwikkelingen? En hoe kunnen overheid, ondernemers en onderwijs gezamenlijk uitdagingen aangaan?

Doel

Het gesprek over deze vraagstukken moet in de haarvaten van de samenleving gevoerd worden, zo stelde toenmalig SER-voorzitter Wiebe Draijer begin 2014. De Maatschappij heeft als vereniging de handschoen opgepakt en wil het gesprek over de toekomst van Nederland in het land op onafhankelijk wijze faciliteren, zo is besloten in de algemene ledenvergadering eind 2014. Dit ‘Groeidebat’ levert de departementen in de komende jaren een stroom aan gesprekken en gedachtewisselingen op. 

De bedoeling is dat daarmee visies en activiteiten worden ontwikkeld die gericht zijn op de toekomst van Nederland en de mogelijkheden in de regio. Tevens is het een kans voor De Maatschappij om op alle niveaus meer naar buiten te treden, om de banden met overheden, onderwijs en andere kennisinstellingen aan te halen en daarmee de vereniging lokaal en landelijk goed op de kaart te zetten.

Door krachten te bundelen, kunnen we de dialoog over de toekomst versterken. Vanuit die gedachte zijn wij een samenwerking aangegaan met de specialistische afdeling Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank. Samen met dit kennisinstituut, onze departementen en lokale Rabobanken zijn er in 2105 een groot aantal regionale bijeenkomsten organiseerd onder de noemer Perspectief voor Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we met onze leden, leden en relaties van de lokale Rabobanken en overige geïnteresseerden op interactieve wijze gesproken over hun ideeën over de toekomst van de eigen plaats en regio. 

De perspectieven voor de verschillende regio’s zijn vervolgens tijdens een landelijke bijeenkomst eind 2015 gebundeld in één Perspectief voor Nederland. Dit Perspectief is openbaar en wordt breed landelijk gecommuniceerd ter inspiratie van allen die constructief willen inspelen op verwachte ontwikkelingen. 

Klik hieronder op de afbeelding voor meer informatie over 'Perspectief voor Nederland'

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden