Departement

Westhoek

Een initiaitiefgroep, bestaande uit leden van De Maatschappij afkomstig uit de gemeenten Westland en Hoek van Holland, hebben het initiatief genomen een nieuw departement op te richten onder de naam Westhoek.

Departement Westhoek heeft in het najaar van 2014 een eerste kennismakingsbijeenkomst gehouden. Westhoek wil een duidelijke afspiegeling zijn van bedrijven, kennisinstellingen en openbaar bestuur afkomstig uit de regio en nodigt u uit om deel te nemen aan de nieuwe regionale netwerkorganisatie.

Bestuur

  • Er zijn geen bestuursleden..

Evenementen van Westhoek

  • Er zijn geen evenementen..

Sponsoren

  • Er zijn geen sponsoren..

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden