De schatkamer van De Maatschappij

Het vererend getuigschrift

Een besluit in 1903 dat het begin zou zijn van een lange zinvolle traditie, was de uitreiking van vererende getuigschriften en medailles aan werklieden en beambten die een jubileum binnen hun dienstbetrekking vierden. Mannen die voor een periode van 25 jaar of langer hun arbeid verrichtten in dienst van een bij De Maatschappij aangesloten bedrijf of instelling, kwamen in aanmerking voor dit getuigschrift. Vrouwelijke werkkrachten hadden die eer al na een dienstverband van twaalf en een half jaar. Het initiatief kwam van het departement Amsterdam en werd een traditie die tot op de dag van vandaag bestaat, waaraan in de tijd ook 12,5-  en 40-jarige jubilea voor de heren is toegevoegd.

Postzegel

Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheld en Handel gaf Staatsbedrijf der PTT op 9 juni 1977 een bijzondere postzegel uit in de waarde van 55 cent. Op de zegel is de veelzijdigheid van tweehonderd jaar activiteiten van De Maatschappij symbolisch voorgesteld door middel van een caleidoscoopbeeld. Het ontwerp is van Karel Suyling.

Boeken

Op het oude kantoor van het landelijk bureau was een kunstkamer ingericht. In deze kamer hadden wij een behoorlijke verzameling boeken in de boekenkast waarin een schat aan informatie te vinden is over de historie van De Maatschappij.  Zoals op de foto te zien is moet er inmiddels met beleid met een aantal van de boeken omgegaan worden aangezien deze door ouderdom wat kwetsbaar zijn geworden.

Stropdas

Deze stropdas ontvangen de heren bestuursleden bij het aangaan van een bestuursfunctie. De stropdas in de kleuren van De Maatschappij wordt door de heren gedragen bij o.a. departementsbijeenkomsten,  landelijke bijeenkomsten,  Algemene ledenvergaderingen en speciale evenementen.  De stropdas wordt uitgereikt aan sprekers tijdens een bijeenkomst uiteraard ook door leden van De Maatschappij besteld worden.

Hamer

De hamer op deze foto is op 23 juni 1933 in Rotterdam aangeboden aan de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, als blijk van vriendschap en waardering, door De Nederlandsche Kamers van Koophandel voor België Duitsland: Londen: Parijs; Italië/Nederland: Nederland/Amerika; New York en Zuid-Afrika. De hamer is vervaardigd bij Koninklijk Begeer te Voorschoten.

Kaststel

Het kaststel op de foto is tijdens een opnamedag van Tussen Kunst en Kitsch getaxeerd door de heer Frans Leidelmeijer. De heer Leidelmeijer was erg verheugd te zien dat dit kaststel nog helemaal compleet was,  iets wat je niet vaak tegenkomt. De maker van dit kaststel is de heer Theodoor Colenbrander en gebaseerd op het oriëntalisme, wat te zien is aan de kleurige decors die gebruikt zijn. Theodoor Colenbrander kwam in aanraking met het oriëntalisme toen hij een jaar in Parijs heeft gewerkt. Het kaststel is gemaakt in 1913 bij Plateel bakkerij Zuid-Holland in Gouda en is een bijzonder stuk. De waarde werd door de heer Leidelmeier geschat op €17.000,00.

Paard pegasus

In 1980, begon De Maatschappij met het uitreiken van een jubileumschild.  Het schild met daarop een wapen en de tekst volharden, volbrengen, voldoen werd vanaf die tijd toegekend aan ondernemingen en instellingen die bedrijfslid waren van De Maatschappij, en tenminste een vijftigjarig jubileum vieren. De Verenigde Bedrijven Tiemstra Beheer uit Nijmegen, een houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen in de bouwnijverheid, nam het eerste schild in ontvangst. In 1988 is het jubileumschild vervangen door een beeldje van het mythologische paard Pegasus, ontworpen door Frank Letterle. Het oerpaard van de Muzen dat tussen zijn vleugels de figuur laat zien van zijn dappere berijder, is een klassiek symbool van creativiteit. Sinds 2000 is er een nieuwe versie van Pegasus, ontworpen door Mohana van den Kroonenberg.

Prent "Op den Koopman"

Eén van de initiatieven op onderwijsgebied waar De Maatschappij bij betrokken was, was de stichting jeugdondernemingen, opgericht om het gelijknamige project te begeleiden. Naar Amerikaans voorbeeld was reeds in 1956 met een experiment met jeugdondernemingen binnen de grafische en de metaalindustrie begonnen. Deze mini ondernemingen werden allen door de schoolgaande jeugd in hun vrije tijd gezamenlijk gedurende een jaar gedreven, onder leiding en toezicht van leraren en personeel van het bedrijf dat als peetbedrijf optrad en hadden ten doel de jongeren door eigen ervaring inzicht te geven in wat er in een onderneming omgaat. Datgene wat in Amerika een succes was, bleek in Nederland echter niet makkelijk te verwezenlijken, budgettaire beperkingen o.a. door een uitblijvende overheidssubsidie, en een verminderde belangstelling van de onderwijswereld,  maakten een eind aan de activiteiten en de stichting werd in 1911 opgeheven.  In 1990 was De Maatschappij echter wederom betrokken bij de stichting Miniondernemingen Nederland, dit keer een initiatief van ABN AMRO, het verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) en het ministerie van Economische Zaken. Met de stichting namen zij het initiatief om landelijk Miniondernemingen te stimuleren, bedrijfjes van en door scholieren (tussen de 16 en 25 jaar) in groepen van 15. Voor de realisatie werd voor een periode van vijf jaar twee miljoen gulden uitgetrokken.  Een succesvol initiatief, want de stichting zette vanuit het centraal Den Haag enkele tientallen nieuwe Miniondernemingen op. Aan de vertegenwoordiger van een Minionderneming werd de prent “Op den Koopman”  uitgereikt.

Schenking De Maatschappij 27 juni 2014

Dit muuranker, van een onbekend Nederlands historisch gebouw, is eerder gepresenteerd in verschillende muren van museumgebouwen, het laatst in de gevel van het kantoorgebouw van het Nederlands Openluchtmuseum. Het is nu voor de bezoekers weer zichtbaar. Het muuranker is een schenking van De Maatschappij en staat symbool voor een grotere schenking aan het Nederlands Openluchtmuseum op 27 juni 2014.

Overhandiging legpenning

Dr. Valentine, de scheidende chef van de Nederlandse Missie van de Economic Cooperation Administration ontving tijdens een lunch de zilveren legpenning. Deze leg- of draagpenning in brons, zilver en goud was het eremetaal bij het vererend getuigschrift en was vooral bestemd voor het bedrijfsleven. Generaal Marshall (de grondlegger van het Marshall-plan) kreeg in 1950 de gouden legpenning van De Maatschappij overhandigd in Washington (zie foto). Bovendien liet De Maatschappij voorzitter Weijer in Washington achter. De professor was namelijk benoemd tot directeur van het Internationale Monetaire Fonds in Washington en moest daardoor zijn functie bij De Maatschappij neerleggen.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden