FoodXNoord

FoodXNoord: Een leer- en ervaarcentrum voor voedsel in Noord-Nederland

Nieuwe naam, nieuwe website
Doordat we de locatie voor het leer- en ervaarcentrum op een centrale plaats in Noord-Nederland kunnen realiseren, is de naam gewijzigd naar FoodXNoord.

Achtergrond
Voedsel is zo vanzelfsprekend voor ons allemaal dat (bijna) geen bestuurder in de gemeente of provincie het expliciet in zijn portefeuille heeft. De impact van voedsel is echter groot en duidelijk op: gezondheid, veiligheid, milieu, energie en arbeid. En op onze economie! Daarom moeten er plaatsen komen voor bewustwording van die belangrijke relaties. Niet alleen voor bestuurders en beleidsmakers, maar voor iedereen. FoodXNoord werkt naast de uitvoering van een groot aantal projecten hieraan door middel van het opzetten van een leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen. Centraal thema bij het leer- en ervaarcentrum zal ons voedsel zijn, de noodzakelijke rol van de bodem (land- en tuinbouw), veeteelt, vissen, het water (niet alleen voor de vissen, maar ook het benodigde water voor de productie van voedsel). De ervaringen ermee leveren meer inzicht in wat er nodig is om het voedsel op onze borden te krijgen: van de grond tot de mond, of van de boer (en de boot) tot je bord.

Visie van studenten: combineer met Wildlands
Acht kwartetten en één trio van internationale studenten presenteerden vrijdag 15 februari hun ideeën voor het Food Experience Center. Dit door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel geadopteerde initiatief brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar rond de beleving van voedsel in relatie tot gezondheid en duurzaamheid. Het legt een brug tussen consument en producent van voedsel en probeert een nieuwe generatie tot stand te brengen die bewust de keuze voor gezond voedsel kan maken. Omdat de benaderingen van de studenten zeer verschillend waren en steeds weer belangrijke elementen naar voren kwamen, werd uiteindelijke géén winnaar gekozen. Het liefst zouden initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl de diverse benaderingen in elkaar schuiven tot één ultiem plan.

Opvallend was dat diverse groepjes het experience center het liefst in Emmen zagen. Niet alleen vanwege de grotere concentratie van inwoners en goede infrastructuur, maar ook omdat daar in hun perceptie al veel gebeurde dat mensen kon trekken (ook op onderwijsgebied). Een combinatie met Wildlands werd door hen aangeraden. Enkele groepen leefden zich al uit met ideeën voor een gebouw, o.a. in de vorm van een Nautilusschelp, waar de bezoekers naar het binnenste van het gebouw worden geleid. Als illustratie lieten zij een NASA paviljoen zien (zie foto). De financiële consequenties waren wel geïnventariseerd, maar nog niet nader uitgewerkt. Dit wordt in de vervolgfase gedaan. Zowel de initiatiefnemers als de begeleiders van NHL Stenden waren verrast door de getoonde professionaliteit bij deze tussenpresentatie. Dat belooft veel voor het uiteindelijke resultaat. 
  
Nautilusschelppaviljoen                                        Bezoek internationale studenten aan boeren in Noordenveld

    
Ontvangst door Peter Oosterhof                       Bij de kalfjes                                                Uitleg over het voer

Bezoek internationale studenten aan boeren in Noordenveld
Een groep van 35 studenten, waarvan de helft internationaal (van Qatar tot Bali en Japan) bezochten in het kader van hun studie aan de NHL Stenden op 12 februari een aantal boeren in Noordenveld. Zij oriënteerden zich op de diversiteit van landbouw en veeteelt in Noord-Nederland en wat dit betekent voor een businessplan voor FoodXNoord dat zij als studieopdracht maken. De groep studenten en begeleiders Erik Prins en Jappie Sietsma bezochten enkele boeren die door Anita van der Noord waren geselecteerd. Anita heeft als bestuurder van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel FoodXNoord geadopteerd. Bezocht werden een boer die zijn koeien zo veel mogelijk buiten laat lopen en een boer die zijn koeien vrij laat lopen in een grote hal, waar ze zelf regelmatig de melkrobot opzoeken. Twee verschillende invullingen van wat goed voor de koe en toch economisch haalbaar is. Tussen de koeien van de Blakervelderhoeve werd genoten van de lunch met zeer gezonde en voedzame erwtensoep. Voor de meesten een bijzondere belevenis, net als overigens de rest van het programma. Zij werden door Theo Mulder ingewijd in de geheimen van de bodem met zijn ontelbare microben, zoals bacteriën en schimmels, waarvan wij ook zo’n anderhalve kilo in ons lichaam hebben. Maar voor de meesten was de echte beleving het in overall bezoeken van de varkensboerderij in Een-West. Men stond er ook versteld van het grote aantal biggen dat daar wordt geboren. We zullen binnenkort de eerste resultaten van hun onderzoek vernemen. Voor nadere informatie: Anita van der Noord anitavandernoord@gmail.com tel. 06- 2181 6074.
           
 Varkenshouder Tom Geijsel legt uit                 Voor sommigen is de stank te erg

Stand van zaken
Op dit moment wordt met diverse partijen gesproken over de mogelijke vestigingsplaats. Intussen werken Nederlandse en internationale studenten van de minor Business Model Innovation van NHL Stenden samen aan een nieuw business plan voor FoodXNoord. Het wordt gezien als een bijzonder en uitdagend traject waar met veel plezier en inzet aan wordt gewerkt.
 

Door studenten georganiseerde event FoodXNoord succesvol
De studenten van NHL Stenden die op 20 juni in het Tuincafé van de Kruidhof in Buitenpost een bijeenkomst organiseerden rond hun bevindingen met betrekking tot FoodXNoord, zijn erg tevreden over het resultaat. Niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de onderlinge contacten die ontstonden, kijken zij met veel plezier terug op deze avond. Terwijl het formele deel om 21 uur werd afgesloten, stond het merendeel van de aanwezigen een uur later nog met elkaar te praten en visitekaartjes uit te wisselen.

De bevindingen van de studenten betreffen slechts een deel van een beoogd businessplan, maar de door hen gemaakte rapporten zullen meegenomen worden in de verdere verdieping tijdens de masteropleiding volgend semester. Jappie Sietsma, een van de begeleiders van de minor van de studenten, gaf tevens informatie over de opleiding die plaatsvindt in de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden. De door de aanwezigen naar voren gebrachte suggesties zullen in de rapporten van de studenten worden meegenomen. Op deze site zal er nader aandacht aan worden besteed.
  

  
  De organisatoren van het evenement Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu

Goud Voor Limoncello uit Peize
Een van de bedrijven die op het evenement van FoodXNoord op 20 juni in Buitenpost aanwezig waren, was Drunken Monkey uit Peize. Het is niet het eerste de beste bedrijf, hoewel … wel wat limoncello betreft. De beste limoncello van de wereld! Van harte gefeliciteerd!

Melissa Oosten en Titus Meijer maken, tot hun eigen verrassing, de beste limoncello van de wereld. Hun bescheiden bedrijfje Drunken Monkey uit Peize veroverde deze week drie gouden medailles op de prestigieuze International Wine & Spirit Competition. “Het is echt ongelooflijk. Er doen megagrote bedrijven aan mee”, zegt Oosten over de internationale competitie. “En wij uit Peize winnen dus meerdere keren goud, waaronder ook nog eens de award voor beste likeur van de wereld. Het is onwerkelijk. Het zijn de Emmy’s van de likeur. Onze telefoons ontploffen echt op dit moment.”

Alles met de hand
Drunken Monkey nam met twee limoncello’s deel aan de International Wine & Spirit Competition. Eén van de twee Italiaanse citroenlikeuren moet zowaar nog officieel worden uitgebracht. “Ik denk dat we in de prijzen zijn gevallen omdat we alles met de hand doen, het schillen en het filteren. Daardoor kun je veel preciezer werken”, legt Oosten het Drentse succes uit. “We hebben gewoon een goed product met een goede smaak.”

Volgens Oosten is de basis van het productieproces van limoncello ‘heel erg simpel’. “Het gaat om citroengeel en daar trek je de oliën uit door pure alcohol te gebruiken. Dat meng je dan weer met de juiste hoeveelheid suikerwater, altijd een prachtig moment. Dan krijg je opeens een mooie wolkige substantie. En na het filteren krijg je limoncello.”
  

Sociaal project
Door de internationale prijzenregen moeten Oosten en Meijer druk aan de slag met hun toekomst. “Wat van belang is, is dat we nu een goed plan maken. Hoe kunnen we het proces handgeschild houden en toch een grote productie draaien?”, vraagt Oosten zich af. “Ik denk dat dat door middel van een sociaal project gaat gebeuren. Dat vinden we belangrijk.” (Bron: RTV Drenthe)

Sparkberry – On the Way to Planet Proof
Jan Vonk van Sparkberry was een van de ondernemers die zijn producten (met name blauwe bessen) toonde bij het evenement van FoodXNoord in Buitenpost op 20 juni 2019. Enkele weken geleden ontving hij de certificaten voor zowel Global GAP als On the way to Planet Proof. Sparkberry uit Burgum is met vlag en wimpel door de jaarlijkse audit gekomen, wat betekent dat hun fruit aan de hoogste standaarden voldoet die in hun segment gelden. Sparkberry is dus op de goede weg … naar Planet Proof!
    

Overhandiging advies rapport over FoodXNoord
Op maandag 29 juli is door Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu van NHL Stenden, hun adviesrapport over FoodXNoord, het leer- en ervaarcentrum voeding in de duurzame voedselketen voor Noord-Nederland, overhandigd aan initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl. Mede op basis hiervan worden vervolgstappen gezet met verscheidene betrokken organisaties. Onder meer met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, waarvan de Nieuwe Leefstijl maatschappelijk partner is geworden.
  

Onderzoek Design Driven Innovation gestart
Op 17 september bespraken initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman de verdiepingsslag voor het businessplan van FoodXNoord met de studenten van de master­opleiding Design Driven Innovation van NHL Stenden. Bij deze opleiding van toekomstige experts in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken werken studenten van diverse vakgebieden samen bij het ontwerpen van duurzame innovatieve oplossingen. De opleiding richt zich op een ontwerpgedreven én mensgerichte aanpak die nodig is om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het businessplan voor FoodXNoord is een uitdagend, complex maatschappelijk gericht onderwerp waarin zij zich nu al hadden vastgebeten. Goed dat de begeleiders Erik Prins en Boudewijn Dijkstra ook de resultaten van de minor van vorig semester ingebracht hebben als basisinput voor deze groep. We verwachten er veel van.
  

  

Resultaten onderzoek masterstudenten Design Driven Innovation  Hogeschool NHL Stenden

Op 19 december presenteerden de masterstudenten van de opleiding Design Driven Innnovation van NHL Stenden in de Blokhuispoort in Leeuwarden hun advies over het beoogde Food Experience Center voor Noord-Nederland (FoodXNoord) aan de initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman.

De initiatiefnemers waren overdonderd door het excellente resultaat van de samenwerking door de drie verschillende groepen. In elke groep zaten sowieso al studenten van verschillende disciplines, waardoor alle aspecten van het beoogde centrum aan bod bleken te komen. Door de onderlinge samenwerking van de groepen die zich met de educatie, beleving en de commerciële kant bezig hielden, werd een integrale visie neergelegd op basis van de eerder gedeelde ideeën. Tevens werd rekening gehouden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

De adviezen zullen gebruikt worden voor de aanscherping van de plannen die de komende weken besproken worden met de betrokken gemeente, bank en andere betrokken en relevante organisaties.

Een welkome bijkomstigheid is dat het onderzoek bleek aan te sluiten bij een activiteit van de Hanzehogeschool Groningen in ongeveer dezelfde periode. Het leidde ertoe dat onderling uitnodigingen zijn uitgewisseld. Een van de doelstellingen van FoodXNoord, het bij elkaar brengen van de expertise van de noordelijke hogescholen op het agrifoodgebied, zowel van grond tot mond als van mond tot kont, blijkt dus in deze fase al gestalte te krijgen.

Zo zou het eruit kunnen gaan zien                Presentatie o.m. van voetafdruk bezoekers       Deelgroep beleving

Gebruiksovereenkomst 3D-voedselprinter getekend

Op 7 juli tekende Anita van der Noord namens stichting de Nieuwe Leefstijl een gebruiksovereenkomst met de laboratoria van de Health Hub Roden, waarbij de Nieuwe leefstijl een 3D-voedselprinter in bruikleen geeft voor onderzoek door studenten en demonstraties voor en met kinderen. Daarmee willen we in het kader van het project FoodXNoord meer te weten komen over het (gezonde) voedsel van de toekomst.

   

    

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden