Lidmaatschapsinformatie

Actieve leden zijn welkom!

We zijn een vereniging van werkende mensen die elkaar ontmoeten op bijeenkomsten en die samen werken aan onze missie: het stimuleren van een ondernemende samenleving door samenwerking tussen bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Door bijeen te komen met mensen uit andere organisaties, maatschappelijke vraagstukken te bespreken en elkaar te inspireren, kunnen we innoveren. Niet alleen in ons eigen werk, maar juist ook als lokale gemeenschap. Wilt u hieraan bijdragen? Wordt dan lid.

Als lid maakt u onderdeel uit van een departement, een regionaal netwerk van mensen uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Departementen organiseren bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en borrels, maar ontmoeten elkaar ook digitaal om ideeën uit te wisselen en maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk op te pakken. Omdat De Maatschappij een landelijk netwerk is, bent u als lid ook welkom bij activiteiten van andere departementen. Wilt u horen bij een vereniging die al sinds 1777 maatschappelijke impact heeft vanuit betrokkenheid en onafhankelijkheid? Die met een Jaarcongres in 2015 een nieuw samenwerkingsverband initieert over voedsel, agrisector en levensmiddelenindustrie? Zoals we ook aan de wieg stonden van de Jaarbeurs, Nijenrode en diverse arbitrage-instituten? Wordt dan lid van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. En bouw mee aan Perspectief voor Nederland en jouw regio voor de volgende 235 jaar.

Bekijk hier de digitale ledenbrochure

Lidmaatschapsvormen en contributie 2022

Bedrijfslidmaatschap

Het lidmaatschap staat op naam van de organisatie met één contactpersoon. Afhankelijk van het aantal medewerkers van uw organisatie kunnen er kosteloos één, drie of vijf subleden worden aangemaakt. Het sublidmaatschap heeft dezelfde voordelen en mogelijkheden als het standaard lidmaatschap.

De contributie is afhankelijk van het aantal medewerkers van uw organisatie:

ZZP-lidmaatschap

Voor ZZP'ers hanteert De Maatschappij het eerste jaar een kennismakingstarief van € 98,- Na een jaar wordt het lidmaatschap omgezet in een ZZP-lidmaatschap van € 190,-.

Studentlidmaatschap

Eén van de pijlers van het beleid van De Maatschappij is het verbinden van generaties. Ruimte bieden aan verschillende generaties binnen onze vereniging is belangrijk voor de diversiteit onder onze leden, maar zeker ook om ons als de Maatschappij te kunnen (blijven) verbinden met de toekomst. Verjonging van het ledenbestand is cruciaal voor de levensvatbaarheid van de vereniging waarbij het samenspel tussen de jongere en oudere generaties voor beiden inspirerend zal werken.
Naast de bestaande lidmaatschapsvormen voor organisaties, ZZP’ers en persoonlijke leden introduceren we daarom nu het studentlidmaatschap. Echter, de ervaringen met de introductie van een studentlidmaatschap bij een aantal departementen is heel verschillend. Daarom willen we deze introductie nu bij wijze van proef doen voor een periode van twee jaar tot eind studiejaar 2021/22.

Voorwaarden studentlidmaatschap

Doelgroep: Studenten, voltijds of deeltijds, aan een hogere onderwijsinstelling (Universiteit of HBO-instelling).
 
Duur lidmaatschap: Tijdens inschrijving aan hogere onderwijsinstelling; wanneer de inschrijving aan de onderwijsinstelling wordt beëindigd, eindigt ook het studentlidmaatschap. Het studentenlidmaatschap geldt uiterlijk tot het (studie)jaar waarin de 27ste verjaardag wordt gevierd. Bij inschrijving en voorts steeds per 1 september moet er een bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling overlegd worden.
 
Contributie € 60,- per studiejaar (€ 5,- per maand), van 1 september tot 31 augustus.
 
Bijzonderheden  - Er is geen sublidmaatschap van toepassing.

Persoonlijk lidmaatschap

Bent u niet meer werkzaam? Ook dan kunt u lid worden/blijven. Uw verzoek kunt u mailen naar info@de-maatschappij.nl. De medewerkers van het landelijk bureau zullen er zorg voor dragen dat uw verzoek wordt gezonden aan het bestuur van het betreffende departement. Het bestuur van het departement zal een besluit nemen over uw verzoek. Het tarief voor een persoonlijk lidmaatschap is € 98,-.

Pensionering hoeft niet te leiden tot opzegging van uw bedrijfslidmaatschap.

Bij pensionering van het hoofdlid binnen een bedrijfslidmaatschap kan dit lidmaatschap op naam worden gezet van diens opvolger. Voor het gepensioneerde lid kan een persoonlijk lidmaatschap aangemaakt worden om ook betrokken te blijven bij De Maatschappij. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch 070 314 19 40 of via de mail info@de-maatschappij.nl contact opnemen met het landelijk bureau.

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan dient dit in het kalenderjaar vóór 1 november te geschieden. Opzeggen kan door in te loggen en in uw profiel te kiezen voor uitschrijven. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl onder vermelding van uw lidnummer.

Statuten

Klik hier en bekijk de statuten van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Ledenlijst

Leden van De Maatschappij hebben inzage in het ledenbestand van De Maatschappij. Na inloggen kunt u in het ledenbestand de leden zien van uw departement en van andere departementen. Ook heeft u de mogelijkheid om te zoeken op achternaam, bedrijfsnaam en sector.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden