Departement

Hoeksche Waard

Sinds 1 januari 2019 is de Hoeksche Waard één gemeente: 14 dorpen en een flink aantal buurtschappen vormen samen een aantrekkelijk gebied ten zuiden van Rotterdam. Departement Hoeksche Waard bestaat al langer: vertegenwoordigers van ondernemingen, overheid en onderwijs beseften al vroeg dat de ontwikkeling van het tweede Zuid-Hollandse eiland gediend zou zijn met een brede blik op de ontwikkeling van de sociaaleconomische en sociaal maatschappelijke kwaliteiten van het gebied. We hebben een actief en breed georiënteerd departement. Dat blijkt wel uit de enorme variëteit aan onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wellicht nog gaan komen. Denk aan agrarisch natuurbeheer, uitleg over cryptovaluta, de waterstofeconomie, Panorama Nederland, ontwikkelingen in de volkshuisvesting, provinciaal beleid en bijna als rode draad in de afgelopen jaren de gemeentelijke herindeling en de betekenis daarvan voor economie, welzijn, natuur- en landschapsontwikkeling, etc. Boeiende sprekers, pittige debatten, nieuwe inzichten, meestal begeleidt met een aangename lunch.

Ieder jaar worden zo’n acht bijeenkomsten georganiseerd en een excursie naar een vernieuwend bedrijf. Althans, voordat Covid-19 roet in het eten gooide. Maar digitale bijeenkomsten bieden uitkomst en leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen met naastliggende departementen. De bijeenkomsten die daaruit voortvloeien zijn minder regio gebonden, maar worden afgewisseld met presentaties en discussies op het gebied van mobiliteit, natuurontwikkeling, culturele activiteiten en bestuurlijke ontwikkelingen in de regio. Toch willen we graag terug naar de aloude fysieke ontmoeting om vooraf even met elkaar bij te praten met een glas in de hand en daarna vaak interactief mee te praten over een nieuwe ontwikkeling. We zien er naar uit!

Departement Hoeksche Waard telt zo’n honderd leden uit allerlei geledingen van de samenleving. Wij werken nauw samen met diverse ondernemersverenigingen in de Hoeksche Waard.  Wij organiseren elke twee jaar de Social Impact Award. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die van grote betekenis is voor de economische, maatschappelijke of culturele ontwikkeling van de regio.

Departement Hoeksche Waard: verbinden, inspireren en vernieuwen

Bestuur

Evenementen van Hoeksche Waard

  • Er zijn geen evenementen..

Sponsoren

  • Er zijn geen sponsoren..

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden