Het bestuur van departement

Bestuursleden

Departement

Amsterdam

Ereleden
Mr. E.E. van der Laan, oud-burgemeester van Amsterdam †
Mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam
Drs. E. van Thijn, oud-burgemeester van Amsterdam
Mr. H.C.J.L. Borghouts, oud-commissaris van de Koningin in Noord-Holland
H. Zwarts, oud-voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam

Leden van verdienste
Mr. W.F.C. Stevens, oud-voorzitter NMNH
Drs. M.W. Dekker, oud-voorzitter NMNH Departement Amsterdam
Drs. R.F. Weijerman, oud-voorzitter NMNH Departement Amsterdam

Kascommissie
Mevrouw A. van Dijk
De heer E. Janssen
Reserve: De heer Th. van Waerden

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden