Lunch met Burgemeester Mr. Ada Grootenboer-Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor onze eerste lunchbijeenkomst in het nieuwe jaar! Nu alle drukte rondom de kerstdagen en jaarwisseling achter de rug zijn, is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te lunchen. Natuurlijk hebben wij ook deze keer weer een interessante presentatie voor u in petto en mogen wij zelfs twee sprekers begroeten!

Wij zijn verheugd dat wij de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw mr. A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman mogen ontvangen. Samen met de directiesecretaris de heer K. (Krijn) Kasteleijn zal zij ingaan op de totstandkoming van de nieuwe gemeente die in 2013 ontstond na een gemeentelijke herindeling. De heer Kasteleijn was destijds nauw betrokken bij deze bestuurlijke verandering en zal nader ingaan op het verloop van dit ingrijpende proces.

Burgemeester Grootenboer is in 2013 als eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente aangesteld en zij zal ons meenemen in de ontwikkelingen en gebeurtenissen na deze belangrijke bestuurlijke verandering.

Uiteraard is het onderwerp gemeentelijke herindeling voor onze regio zeer actueel en wij hopen tijdens deze  lunchbijeenkomst een duidelijker beeld te creëren over de praktische gevolgen en ontwikkelingen die een eventuele herindeling met zich mee kunnen brengen. Uiteraard zal er ook ruimschoots gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan de sprekers en tot discussie over dit ook voor onze regio zo belangrijke onderwerp.

Van harte hopen wij u op donderdag 25 januari a.s. te mogen begroeten!

Aanmelden kunt u zich via de aanmeldbutton (s.v.p. eerst inloggen) of per email via hoekschewaard@de-maatschappij.info. Telefonisch is dit ook mogelijk via ons secretariaat (0186-640280). Vanaf woensdag 24 januari a.s. graag rechtstreeks bij Restaurant Binnenmaas aan- of afmelden (0186-601629). Mocht u zich al eerder aangemeld hebben, hoeft u zich uiteraard niet nogmaals aan te melden.

Graag tot ziens op 25 januari a.s.!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard
Ben Pluimer - Corien Benschop - Jack de Leeuw - Wim Nobel

Seizoensthema 2017/2018 - Transities in de samenleving:
"een veranderende wereld vraagt om duurzame oplossingen"
en "de impact van technologische ontwikkelingen"

 

Burgemeester Ada Grootenboer, gemeente Goeree-Overflakkee

Burgemeester Ada Grootenboer, gemeente Goeree-Overflakkee

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is sinds september 2013 burgemeester van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Daarvoor was zij bijna 10 jaar wethouder in de gemeente Moerdijk. Haar portefeuille behelst naast de gebruikelijke burgemeesterstaken als openbare orde en veiligheid, handhaving en bestuurs- en kabinetszaken, ook regionale en bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing. Vanuit haar burgemeestersfunctie is zij Algemeen bestuurslid P10. Daarnaast vervult zij diverse nevenfuncties, zoals voorzitter van de plaatselijke commissie Stellendam - Ouddorp van de KNRM, voorzitter van de Stichting Fort Sabina, ambassadeur Delta Ride for the Roses en ambassadeur van de Stichting Dialoog.
De heer Krijn Kasteleijn, directiesecretaris en loco-secretaris gemeente Goeree-Overflakkee

De heer Krijn Kasteleijn, directiesecretaris en loco-secretaris gemeente Goeree-Overflakkee

De heer Krijn Kasteleijn is directiesecretaris en loco-secretaris bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Zijn gemeentelijke carriere begon in 1975 bij de toenmalige gemeente Dirksland, waar hij tot de gemeentelijke herindeling in 2013 in diverse functies en laatst als gemeentesecretaris werkzaam was. Vanuit die functie was Krijn Kasteleijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke herindeling. In de nieuwe gemeente is de heer Kasteleijn sinds 2013 directiesecretaris maar in die jaren is hij ook programmamanager sociaal domein en tijdelijk gemeentesecretaris geweest. Naast zijn werk is de heer Kasteleijn actief in het vrijwilligerswerk, zo is hij jarenlang ouderling/scriba geweest van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp en heeft hij diverse bestuursfuncties in het basis- en voortgezet onderwijs bekleed.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden