Departement Hoeksche Waard

Sinds 2019 is de Hoeksche Waard één gemeente: 14 dorpen en een flink aantal buurtschappen vormen samen een aantrekkelijk gebied ten zuiden van Rotterdam. Departement Hoeksche Waard bestaat al langer: vertegenwoordigers van ondernemingen, overheid en onderwijs beseften al vroeg dat de ontwikkeling van het tweede Zuid-Hollandse eiland gediend zou zijn met een brede blik op de ontwikkeling van de sociaaleconomische en sociaal maatschappelijke kwaliteiten van het gebied. We hebben een actief en breed georiënteerd departement. Dat blijkt wel uit de enorme variëteit aan onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wellicht nog gaan komen. Denk aan agrarisch natuurbeheer, de grootscheepse renovatie van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug, twee van de drie belangrijke verbindingen naar ons mooie eiland. Ontwikkelingen in de volkshuisvesting met de regionale woningstichting HW Wonen, provinciaal beleid, de Ruimtelijke Puzzel voor de Hoeksche Waard in 2050 en actuele onderwerpen als cybercrime en AI. Boeiende sprekers, pittige debatten, nieuwe inzichten. Ieder jaar worden zo’n acht bijeenkomsten georganiseerd, meestal op donderdag, en een excursie naar een vernieuwend bedrijf. Voorafgaand aan de bijeenkomsten praten we even met elkaar met een glas in de hand, dan volgt een lunch of een borrel en daarna is er gelegenheid om interactief mee te praten over een nieuwe ontwikkeling.

Departement Hoeksche Waard telt zo’n 80 leden uit allerlei geledingen van de samenleving. Wij werken nauw samen met diverse ondernemersverenigingen in de Hoeksche Waard en organiseren elke twee jaar de Social Impact Award. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die van grote betekenis is voor de economische, maatschappelijke of culturele ontwikkeling van de regio.

Departement Hoeksche Waard staat voor: verbinden, inspireren en vernieuwen.

Departementaal Bestuur


Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden