Departement Drechtsteden

Van harte welkom bij het departement Drechtsteden van De Maatschappij. De Maatschappij, stimulans van de economische bedrijvigheid sinds 1777, brengt het netwerken óók op deze plaats in de praktijk.

Het departement Drechtsteden is opgericht in 1778. Het maakt deel uit van De Maatschappij (of statutair: de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel). Wij zijn daarmee een van de oudste ondernemende netwerken: een onafhankelijk netwerk van hoog gekwalificeerde mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en openbaar bestuur.

De Maatschappij voor Nijverheid en Handel, kortweg De Maatschappij genoemd, is het oudste zakelijk netwerk van Nederland. Sinds 1777 zijn de leden actief om met elkaar een zinvolle bijdrage te leveren aan het economisch welzijn van Nederland. Dat doen wij door middel van bijeenkomsten in het hele land, georganiseerd door leden in de bijna 30 departementen en een aantal landelijke congressen. De leden zijn afkomstig uit de triple helix van het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

De Maatschappij onderscheidt zich van alle andere netwerken door het samen brengen van de verschillende achtergronden op een manier die leidt tot een versterking van kennis over de ander en dat wat zijn achterban betekent voor een optimaal functionerende samenleving. Door de dialoog te stimuleren over maatschappelijk relevante thema's biedt De Maatschappij de mogelijkheid onderling begrip en respect voor elkaar te ontwikkelen en doen groeien die leidt tot sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van haar leden.

In de praktijk blijkt dit netwerk bij te dragen tot verbinding, inspiratie en vernieuwing in organisaties, vaak resulterend in concrete bijdragen aan de economische ontwikkeling. Voorbeelden uit het verleden zijn de betrokkenheid van De Maatschappij bij de totstandkoming van Nijenrode, Teleac en de Jaarbeurs. Ook in de huidige tijd worden initiatieven ontwikkeld, onder meer via een nauwe samenwerking met de Koninklijke Hollandse Maatschappij voor Wetenschappen en de Stichting Koning Willem 1 prijs, de Oscar onder de prijzen voor ondernemingen. Daarnaast zijn nieuwe initiatieven in ontwikkeling in het kader van het SER groeidebat en op het gebied van onderwijs voor speciale doelgroepen.

De Maatschappij is trots op het beschermheerschap door Koning Willem Alexander en de steun van een notabele Raad van Advies.

De Maatschappij is niet alleen één van de grootste ondernemersnetwerken van ons land, maar ook een kennisnet bij uitstek. Het onderscheidt zich van andere ondernemersorganisaties en ondernemersnetwerken, door niet op te komen voor het eigen belang (de bundeling van de ik's), maar op te komen voor het gemeenschappelijke belang. 

U vindt hier niet alleen informatie over de maandelijkse bijeenkomsten, maar kunt ook verder kennis maken en in contact komen met onze leden en het bestuur. Natuurlijk vindt u hier ook nieuws van onze leden en nieuws van het departement. Heeft u nieuws over uw organisatie dan horen wij het graag. Stuur een mail naar drechtsteden@de-maatschappij.info

Graag nodigen wij geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de diverse bijeenkomsten om na die kennismaking zelf te beoordelen of lidmaatschap als organisatie of persoon aansluit bij de eigen behoeften om maatschappelijk bij te dragen en zodoende ook zelf te kunnen ontvangen.

Departementaal Bestuur


Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden