Bericht zeer belangrijke bijeenkomst 15 mei 2024


Op 15 mei 2024 was er een bijzondere Algemene ledenvergadering van De Maatschappij Waterweg-Noord. Het bestuur legde aan de leden de keuze voor om te stoppen of door te gaan met het departement Waterweg-Noord.

Om door te kunnen gaan is in ieder geval een versterking van het bestuur nodig.

14 leden en betrokkenen waren aanwezig tijdens deze bijzondere avond in het Delta Hotel. Een viertal leden heeft van tevoren input meegegeven. Onder leiding van Anne van Lier werden de vragen in groepjes besproken. Er bleek een grote en hartverwarmende betrokkenheid op De Maatschappij.

De uitkomst van de bijzondere ALV is dat het te vroeg is om het departement te stoppen en dat de leden veel meerwaarde zien in De Maatschappij en het departement Waterweg-Noord. Die meerwaarde zit op regionale verbinding, de 3 O's (onderwijs, ondernemers en overheid) bij elkaar, historie en de missie van De Maatschappij: 'het bevorderen van de welvaart en het welzijn van Nederland'. En 'een landelijk netwerk van onafhankelijke denkers en doeners met goede ideeën die in onze samenleving graag iets voor een ander doen'.

De bijzondere ALV sprak uit dat er eerst meer onderzoek gedaan moet worden, en dat er verschillende scenario's mogelijk lijken om verder te gaan: versterking van het bestuur, werken met commissies, een vast ritme van bijeenkomsten, etc.

Een negental aanwezigen is bereid om met het bestuur mee te denken in dat nader onderzoek en die scenario's. Er is een vervolgbijeenkomst op vrijdagmiddag 21 juni van 15:00 uur tot 17:00 uur in Schiedam om hierover door te praten. 

Wil u daarbij zijn, meld u dan aan via waterwegnoord@de-maatschappij.info

Uitkomsten 15 mei ALV bijeenkomst De Maatschappij Waterweg-Noord 

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden