Wonen voor iedereen met Ir Angela van Velden

Voor de zomer hadden wij de wethouders Robert Kreukniet (Zwijndrecht) en Chris van Benschop (Dordrecht) als inleiders te gast. Zij spraken over respectievelijk “woningbouw van vroeger tot nu” en “inclusiviteit, diversiteit en kansengelijkheid”. Interessante onderwerpen en ook wel ingewikkeld. Hoe de onderwerpen ook toen zijn ingevlogen, ze raken elkaar flink. Kan er een verbinding worden gemaakt en zo ja, hoe?

Op 23 november a.s. ontvangen wij Angela van Velden. Zij heeft van die ingewikkelde combinatie haar vak gemaakt. Na haar studie Bouwkunde aan de TU Delft (volkshuisvesting en architectuur, specialisatie stedelijke herstructurering en stadsvernieuwing), is zij in project- en programmamanagement bij diverse gemeenten en adviesbureaus “gerold”. Het laatste decennium doet zij dat als zelfstandige via haar bureau LINT woon en welzijn. Haar metier? Nou, denk aan wonen en zorg: woonzorgvisies, samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen, procesregie multi-probleem huishoudens, huisvesting focusgroepen (kwetsbare inwoners waaronder mensen met een psychische aandoening (GGZ), statushouders, woonwagenbewoners)

Vraag Angela wat haar drijft, dan is haar antwoord:

“Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om gewoon ergens te wonen. Voor een deel van de mensen is de fysieke of mentale gezondheid bepalend voor de woonplek. Een deel van deze mensen heeft zorg en ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Een kleine groep heeft niet eens een huis, een eigen plek. Die groep is afhankelijk van opvangvoorzieningen en – tijdelijke of permanente – ondersteuning om uiteindelijk te kunnen verhuizen naar een permanente basis in een woning of woon(zorg)vorm.”

Daarom wil zij ons meer vertellen over deze groep kwetsbare mensen. Waar en hoe deze mensen in beeld komen. Wat zij samen met andere partijen kan doen en gedaan heeft om deze mensen een thuis te geven. Zij zal dat doen aan de hand van praktijkvoorbeelden en ons achtergrondinformatie geven over de verschillende focusgroepen, de wetgeving over zorg en ondersteuning en de verschillende woon- en opvangvoorzieningen.

Welkom bij het da Vinci College, ditmaal in een andere zaal: DIMOS

Angela van Velden zal op 23 november a.s. ons inleiding op haar vakgebied. De ontvangst is om 16.00 uur in ruimte DIMOS van het da Vinci College. Om 16.15 uur start zij met haar inleiding. Aansluitend wordt om circa 17.30 uur een aperitief geschonken in het nabijgelegen LEO. Aan leden van het departement wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Introducees zijn natuurlijk welkom. Wel verzoeken wij hen de financiële bijdrage ad € 10,-- ter plaatse te voldoen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door te klikken op de aanmeldbutton aan de onderzijde van deze uitnodiging of rechtstreeks via de site van www.de-maatschappij.nl  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van departement Drechtsteden

Locatie bijeenkomst:                                           

Da Vinci College, ruimte DIMOS
Ingang gebouw BIANCO
  
Leerparkpromenade 100
3312KW Dordrecht             

Locatie Aperitief

Da Vinci College, restaurant LEO
Leerparkpromenade 100                                    
3312 KW Dordrecht                 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden