Webinar: van Arnhems initiatief naar perspectief!


Tijdens de coronacrisis merken we dat re-regionalisering en re-lokalisering onvermijdelijk zijn. Er is niet alleen behoefte aan centrale sturing óf aan decentrale zelforganisatie. Het is en-en. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Durf daarom centraal te sturen wanneer het grotere belang daarmee gediend is, maar laat vooral decentraal gebeuren wat kan, om onnodige bureaucratie en stroperigheid te voorkomen. Hier is veel hoopgevends gaande. Horecaondernemers die hun verse voorraad doneren aan de Voedselbank, bedrijven die hun wagenpark ter beschikking stellen aan de zorg en een hotel dat zich aanbiedt als noodhospitaal zijn hier voorbeelden van.

Op 25 juni 2020 zoomen we met drie Arnhemse ondernemers in op drie lokale initiatieven, die tijdens het webinar worden ingeleid door wethouder Jan van Dellen (Economische Zaken).

De sprekers zijn:

Paul Roessen, directeur/bestuurder Rijnstad en partner in Voor Elkaar in Arnhem.
Onder druk wordt alles vloeibaar. De start van Voor Elkaar In Arnhem werd in het begin van de corona situatie ineens ‘noodzakelijk’ om te voorkomen dat Arnhemmers die zich vrijwillig wilden inzetten door verschillende partijen zouden worden benaderd en Arnhemmers die hulp nodig hadden, tussen wal en schip zouden vallen omdat ze niet wisten op wie ze een beroep konden doen.
De initiatiefnemers van Voor Elkaar In Arnhem, MVT, SWOA en Rijnstad hebben het voornemen om de verbindingen die zij met elkaar    en met de vrijwilligers en hulpvragers in de corona situatie hebben ontwikkeld, niet meer los te laten.

Dick van der Meer, voorzitter van de Stichting Leergeld, Arnhem, Renkum en Rheden.
De Stichting Leergeld biedt hulp in de regio Arnhem aan kinderen van 4 tot 18 jaar en hun families die op of onder de armoedegrens leven. Zo ondersteunt Leergeld gezinnen zodat kinderen mee kunnen met schooolexcursies en schoolreizen, verstrekt  fietsen, laptops, kledingpassen e.d.
Leergeld bezoekt de gezinnen en de zorgen van ouders rondom participatie van kinderen worden doorgegeven aan gemeente, onderwijs of andere partijen.

Fleur Bakker, directeur van de Mondmaskerfabriek
De Mondmaskerfabriek is een initiatief van vier ondernemers Jaap Stelwagen, Fleur Bakker, Johan Blom en Naz Kawan.
Zij hadden een ‘wild idee’. De fabriek was er nooit gekomen zonder de steun van het netwerk van Refugee Company. Qredits en Philips Foundation zijn zo stoer geweest om vanaf het begin mee te doen aan dit avontuur. De Mondmaskerfabriek is een sociale onderneming.

Hoe bieden nu juist deze initiatieven in tijden van crisis perspectief aan kwetsbare groepen? Hoe kunnen deze initiatieven op meerdere fronten maatschappelijke waarde toevoegen? En wat kunnen wij doen om deze initiatieven ook na de coronacrisis te laten voortduren?

Programma
16.00 – 16.05 uur   welkomstwoord
16.05 – 16.55 uur   inhoudelijk programma sprekers
16.55 – 17.00 uur   afsluiting

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit webinar en kijken uit naar uw inbreng.
U kunt zich aanmelden via de button in deze uitnodiging. Na uw aanmelding krijgt u bevestigingsmail van uw deelname.
De deelnemers krijgen aan het eind van week 25 een mail met daarin de link om deel te nemen aan het webinar.
Kort voor aanvang van het webinar ontvangt u nog een herinneringsmail met de link naar het webinar.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden