Verkiezingsdebat

Debat met kandidaat kamerleden uit Twente over:

Bereikbaarheid van de regio.
Zorg en maatschappelijke ondersteuning.

MET: 
Roy van Aalst PVV                      
Yvonne Bijenhof VVD
Loes ten Dolle D66 Winterswijk    
Yara Hummels  PvdA
Bo ter Braak CDA

Op deze  bijeenkomst komen twee thema’s  aan de orde:

Bereikbaarheid van de regio.
Inleider Arjen Maathuis (VVD) wethouder Almelo.
Belangrijke onderwerpen binnen dit thema.

  • Centrale vraag. Hoe houden we Twente bereikbaar ten opzichte van de belangrijkste (Nederlandse en  Europese) regio’s?  Hoe maken we de regio vervoersbewegingen duurzaam? Interview met wethouder Arken Maathuis Almelo.  Wat zijn, ook in het kader van de klimaatcrisis en de stikstof uitstoot belangrijkste vervoers- en communicatiemiddelen? Trein, vliegverkeer, water (Twentekanaal), Vrachtverkeer (verbreding A1 N35 richting Duitsland)en N36) Hebben digitale communicatiemiddelen voordelen voor de toekomst van Twente?

Zorg en Maatschappelijke ondersteuning.
Inleider Rob Christenhusz.
Onderwerpen binnen dit thema:

  • Centrale vraag: Hoe houden we de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen op niveau? Waar ligt de balans tussen zelfredzaamheid/ noaberschap/ mantelzorg  en georganiseerde hulp? Is Burgerschap en zelfredzaamheid het antwoord op de toenemende vraag? Moet / kan de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp moet naar draagkracht? (Interview met Rob Christenhusz. Wethouder Oldenzaal  Betaalbaarheid en bijdrage gemeentefonds. Kan de WMO een aanzet geven tot verschuiven belastingen van rijk naar gemeente / regio

Het volgende verkiezingsdebat heeft als onderwerp Economische ontwikkeling en innovaties en Klimaatbeleid. Dit debat wordt georganiseerd op zaterdag 13 maart om 12:30 uur. Zie voor meer informatie https://www.pakhuis-oost.nl/programma/verkiezingsdebat-2/

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden