Trias politica overboord?

In maart 2020 discussieerde de Tweede Kamer over de vraag of rechters te veel macht hebben. De belangrijkste aanleiding: de klimaatzaak van Stichting Urgenda tegen de Staat der Nederlanden. De rechter, het gerechtshof én de Hoge Raad oordeelden dat de staat de CO2-uitstoot voor eind 2020 met 25% moest verminderen. De vraag die rees: gingen zij hun boekje te buiten?

Anno 2021 is deze vraag nog steeds relevant; misschien wel meer dan ooit. Op dinsdag 16 februari jl. veegde de Haagse voorzieningenrechter de avondklok van tafel nadat Stichting Viruswaarheid.nl de Nederlandse staat had gedagvaard. En laten we de Toeslagenaffaire niet vergeten.

Hoe ver strekt de vrijheid van de rechter? En wanneer gaat de rechter op de stoel van de politiek zitten? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het functioneren van de Nederlandse democratie?

Op dinsdag 30 maart 2021 zoomen we in op de rol van de Trias politica in de huidige Nederlandse maatschappij. Sprekers zijn:

  • Mr. A. Hammerstein (Fred), jurist en sinds 2016 werkzaam als arbiter en adviseur. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als hoogleraar geschilbeslechting aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, president bij het gerechtshof Arnhem en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. De heer Hammerstein zal met zijn bijdrage ingaan op de vrijheid van de rechter.
  • Prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert (Paul), hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland en voorzitter van de klachtadviescommissie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Nijmegen (2010 – 2014). De heer Bovend’Eert zal in zijn bijdrage zijn visie geven over de verdeling van de machten vanuit het staatsrechtelijke perspectief.

Na de bijdragen van de heer Hammerstein en de heer Bovend’Eert volgt een discussie aan de hand van stellingen. Wij gaan graag met u in gesprek over dit actuele onderwerp. De discussie wordt geleid door Wouter Korteweg, advocaat bij – en tevens mede oprichter van – DAAN Advocatuur en Notariaat.

Programma
16.00-16.05 uur   inleiding vanuit De Maatschappij, departement Arnhem
16.05-16.20 uur   inhoudelijke bijdrage van de heer Hammerstein
16.20-16.35 uur   inhoudelijke bijdrage van de heer Bovend'Eert
16.35-16.55 uur   discussie/debat aan de hand van stellingen
16.55-17.00 uur   afsluiting

Aanmelden
Deze vónk vindt plaats op dinsdag 30 maart, van 16.00 uur tot 17.00 uur via Zoom. Als je je aanmeldt via de site van De Maatschappij sturen wij je kort van tevoren een uitnodiging met een link naar dit vónkmoment. Op 30 maart om 16.00 uur kun je dan inloggen door op de link te klikken.

We kijken er naar uit om samen te vónken en zo in verbinding te blijven.

Hartelijke groet, namens het bestuur,
Hugo Nieuwpoort, Liesbeth Timmermans, Imke Poos en Robin Wetzer (programmacommissie)

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden