Eindejaars-themabijeenkomst Energievraagstukken

Graag nodigen wij u uit voor de Eindejaars-themabijeenkomst van donderdag 8 december a.s., welke geheel in het teken staat van het actuele onderwerp energievraagstukken. Het betreft een bijzondere bijeenkomst met een aantal grote namen!

We zijn die dag te gast in het Bezoekerscentrum van EPZ in Borssele, waarbij Bram Paul Jobse van EPZ, bij wijze van tour d'horzion, zal vertellen over de energievraagstukken in Nederland en Zeeland, alsook over de mogelijk nieuwe kerncentrale.

Gedeputeerde Jo Annes de Bat, portefeuillehouder Economie, zal ons op bestuurlijk niveau een kijkje geven in deze vraagstukken en de stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming. Kees Biesheuvel, technologie- en innovatiemanager bij Dow Benelux, zal namens Dow, als grote afnemer van energie in de regio, een toelichting geven vanuit grootverbruikers-perspectief.


Verder zal Maarten den Dekker, innovatiemanager bij North Sea Port Netherlands, ingaan op de omslag naar waterstof binnen North Sea Port.

Tenslotte zal André Bosman, voormalig Tweede Kamerlid en thans werkzaam bij Uniper Benelux BV, aanwezig zijn en vanuit zijn vroegere ervaringen als kamerlid en woordvoerder Energie, alsmede uit zijn huidige functie, Director Corporate Communication and Government Relation, een bijdrage leveren.

(Veiligheids)regels EPZ
Nu wij die dag te gast zijn bij de kerncentrale, gelden er uiteraard een aantal (veiligheids)regels om toegang te verkrijgen tot het terrein. Alleen vooraf aangemelde personen zullen aan de toegangspoort worden toegelaten, onder vemelding van naam en bedrijfsnaam en na vertoning van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort, geen rijbewijs!). Het is voor deze bijeenkomst helaas dus niet mogelijk om zonder aanmelding aan te sluiten.

Om de toegangspoort te bereiken kan in de navigatie het adres "Wilhelminahofweg in Borssele" het beste worden ingegeven. Vanaf daar kunt u de "bezoekersborden" volgen.

Het programma voor die middag ziet er als volgt uit:
15.00 uur - inloop / ontvangst
15.30 uur - inhoudelijk onderdeel c.q. presentaties
18.00 uur - netwerkonderdeel
18.45 uur - einde


Aanmelden voor deze bijeenkomst kan middels onderstaande link of via secretariaat.depzeeland@outlook.com, en kan tot uiterlijk 5 december a.s.

Wij hopen u op 8 december a.s. te mogen ontmoeten bij EPZ voor deze bijzondere middag en kijken uit naar een mooie bijeenkomst!

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden