Techniekfabriek Zutphen

Maak kennis met Techniekfabriek Zutphen!De TechniekFabriek (TFZ) in Zutphen staat voor alles wat er speelt rondom verduurzaming en de energietransitie. Binnen de TFZ ontmoeten ondernemers, onderwijs en overheid elkaar. De behoefte aan technisch personeel blijft in de breedte groeien. Aan de andere kant zien we nu pas de effecten van de vergrijzing en ontgroening. De aanwas van jonge mensen in de techniek is de afgelopen jaren gedaald met ruim 20%, die daling gaat door tot 2030. Het gat wordt dus alleen maar groter, dat vraagt niet om kleine stappen, maar om rigoureuze stappen met elkaar.

Ondernemers en onderwijs ontwikkelen gezamenlijk leerlijnen en opleidingen. Deze intensieve samenwerking zorgt voor de borging van actuele kennis en smeedt een nieuwe generatie professionals die klaarstaat om invulling te geven aan de banen van vandaag én morgen. Ondernemers en onderwijs hand in hand.

De TFZ is ook een plek waar ondernemers elkaar ontmoeten en verdieping zoeken op de technische uitdagingen waar zij voorstaan (Learning community). Werknemers van ondernemers kunnen bij TFZ bij- en nascholingen en technische bedrijfsopleidingen volgen (Leven Lang Ontwikkelen, LLO). TFZ is net als de techniek zelf continu in ontwikkeling om hierin een passend aanbod te creëren.

Naast dat binnen de TFZ ondernemers en studenten elkaar ontmoeten is het voor overheden een omgeving om kennis op te doen en samenwerkingen aan te gaan. Een unieke mogelijkheid om met de onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen te werken. Dit leidt tot interessante kruisbestuivingen tussen de stakeholders onderling. 

Datum: dinsdag 27 februari 2024
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Locatie: Contrescarp 4, 7202 AE  ZUTPHEN.
In verband met de vakantieperiode is de lunchbijeenkomst deze keer op de 4e dinsdag in februari.
De kosten voor deze lunchbijeenkomst bedragen € 17,50 per persoon. 

Tevens willen we je er nog op attenderen dat je je kosteloos kunt afmelden tot 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst via: zutphen@de-maatschappij.info.
Er is plaats voor 30 deelnemers, meld je dus op tijd aan!

NB: tijdens de bijeenkomst kunnen foto's worden gemaakt, die op sociale media worden geplaatst. Indien dit voor jou niet wenselijk is vernemen wij dit graag schriftelijk tijdig voor de bijeenkomst. Indien wij geen schriftelijke reactie hebben ontvangen gaan wij er van uit dat je tegen het voornoemde geen bezwaar hebt.

Namens het bestuur De Maatschappij Departement Zutphen,
Brigitte en Judith

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden