Rotterdam 170 nationaliteiten. Wat u beslist moet weten over het integratievraagstuk in Rotterdam!

Beste Leden,

Rotterdam kent meer dan 170 nationaliteiten. Dat geeft ook in Rotterdam aanleiding tot de nodige spanningen, problemen maar ook kansen. Er lopen veel discussies door elkaar heen. Over asielzoekers/vluchtelingen, over statushouders, over immigranten, over illegalen, over integratie en over criminaliteit en over radicalisering. Over of en hoe de lokale samenleving deze uitdagingen kan absorberen en tegelijkertijd vanuit humaan perspectief aan vluchtelingen een veilig thuis kan bieden. 

Spreker
Op donderdag 18 mei is Lida Veringmeier onze gast tijdens de lunch op Sociëteit De Maas, Veerdam 1 te Rotterdam. De lunch zal plaatsvinden van 12.00 tot 14.00 uur.
Lida Veringmeier staat als programmadirecteur Asiel en Vluchtelingen bij de gemeente Rotterdam letterlijk midden in de discussie tussen politiek, bestuur, inwoners, vluchtelingen, migranten, statushouders, onderwijs, ondernemers, instellingen, vrijwilligers. 

Met de toenemende instroom van vluchtelingen in 2015 in Europa en Nederland liep de discussie, ook lokaal, vaak hoog op. Feiten, meningen en emoties. Onder die omstandigheden werd er in Rotterdam besloten om een AZC in de Beverwaard te bouwen. Tegelijkertijd was er ook een stijging gaande van het aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus die in Rotterdam gehuisvest moesten worden. De rest is geschiedenis. Tegenover deze politieke en bestuurlijke werkelijkheid stonden heel veel bezorgde bewoners die zich afvroegen wat de consequenties voor hun buurt en straat zouden zijn.  Of dat niet ten koste zou gaan van de leefbaarheid en de beschikbare woonruimte voor de Rotterdammers zelf. 

Hoe gaat Rotterdam om met het vluchtelingen- en integratievraagstuk? Om hoeveel mensen gaat het feitelijk?  Waar komen zij vandaan? Wat is de situatie nu. Valt het mee? Valt het tegen? Hoe verloopt de integratie van vluchtelingen in Rotterdam? Ongetwijfeld heeft u ook nog een aantal brandende vragen waarop u uit eerste hand graag het antwoord zou willen weten. U bent van harte welkom!

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage departement Rotterdam.

Namens het bestuur
Peter Caljé, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.nl
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-10616429.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden