Mail naar relatie

Nieuwe datum Panorama Twente

PANORAMA TWENTE 2040 

Transities in Twente 

Twente staat voor de opgave om een aantal complexe en gemeentegrensoverschrijdende transities tot stand te brengen. Ondermeer op het gebied van energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, landschap, circulaire landbouw, woningmarkt en solidariteit. Allemaal transities die urgent en, rekening houdend met de belangen van onze (klein)kinderen, niet vrijblijvend zijn. Transities waarmee alle inwoners te maken krijgen. 

Omgevingsagenda Panorama Twente 2040 
De Werkgroep Regio Metropool Twente (RMT) pleit in een (concept) Actieprogramma voor het opstarten van een proces waarin de Twentse Gemeenten, Provincie en Waterschap de genoemde transities samen met (branche- c.q. belangenorganisaties van) ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Twente gaan aanpakken. Hiertoe zouden de samenwerkende partners een Twentse Omgevingsagenda moeten maken waarin zij de nodige dwarsverbanden aanbrengen tussen de transities onderling en waarin zij de stip aan de horizon schetsen waar ze samen naar toe gaan werken. Een publiek – private werkorganisatie moet het transitieproces faciliteren en Panorama Twente 2040 uitwerken in een Actieprogramma. 
Om de noodzaak en meerwaarde van deze omgevingsagenda te verkennen en het benodigde draagvlak te verkrijgen, stelt de werkgroep voor om een startbijeenkomst te organiseren. 

Meld u nu aan voor dit evenement.

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden