Online bijeenkomst met Frans Versteeg

Het begon met een biertje

Zo af en toe in je werkende leven loop je tegen mensen aan die je meteen te pakken hebben. Waar je naar wil luisteren en waar je vragen aan wil stellen in de verwachting verhelderende antwoorden te krijgen. Frans Versteeg is zo’n persoon die inmiddels zo veel van de wereld heeft gezien, zo veel heeft gedaan en met het ietsjes ouder worden toch nog steeds de ambitie heeft om de wereld te verbeteren en (jonge) mensen op weg te helpen.

Het begon allemaal met een biertje in de jaren 80 van de vorige eeuw. Als General Manager en later als Chairman en HR Director van Heineken. Een bruisende tijd waarin “meneer Heineken” nog een bepalende rol speelde. Een tijd van mooie verhalen. En dan volgt er een rit door het leven met veel indrukken en inzichten. Wegener Arcade, Johan Cruijff University, de Baak, Rabobank het Nederlands Openluchtmuseum en daarna steeds nadrukkelijker richting water, energie, duurzaamheid en de onvermijdelijke transitie die wij als samenleving en als mens zullen en moeten gaan doormaken. Strategisch en duurzaam leiderschap staan nu hoog op zijn agenda en in de tijd die er over is coached hij ook jonge professionals voorbij hun eigen grenzen.

Op woensdag 14 april is Frans Versteeg onze gast. Van 16.30 tot 17.30 uur gaan wij in een live webinar het gesprek met hem aan over verhalen uit de oude doos, de toestand in de wereld, perspectieven op leiderschap, duurzaamheid,  creativiteit, werken aan een betere wereld, het verbinden van generaties, angst en liefde en vanzelfsprekend vragen die u hem zelf kan stellen.

Wij kijken uit naar uw deelname.

Frans Versteeg zal geinterviewd worden door Peter Caljé, voorzitter van het departement Rotterdam. De zoomlink om deze bijeenkomst bij te wonen ontvangt u vooraf per e-mail. 

Aanmelden kan op de gebruikelijke wijze via de website.
Er zullen elke maand nu gezamenlijk digitale bijeenkomsten worden georganisererd

Juist in de tijd zoeken wij elkaar op en willen wij u meer dan ooit via het digitale kanaal een aantal belangrijke thema’s met bijbehorende spreker voor u organiseren.
De departementale nieuwsbrieven verschaffen hierover meer informatie, reken erop dat we, in principe elke derde woensdagmiddag van de maand tot en met juni een webinar hebben, van 16.30 – 17.30 uur, dat kan alvast in de agenda.

Met vriendelijke groeten, de besturen van departement,

Drechtsteden, Hoeksche Waard, Waterweg-Noord en Rotterdam 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden