Noot: zeer belangrijke bijeenkomst De Maatschappij departement Waterweg-Noord


Geachte leden,

Als bestuur informeren wij jullie graag over het volgende:

Woensdag 15 mei van 16:00 uur t/m 19:00 uur vindt er een ALV van ons departement plaats met een zeer buitengewoon karakter. We vragen daarvoor uw uitgebreide aandacht en betrokkenheid.

We organiseren deze ALV om uitsluitsel te creëren over de toekomst van ons departement. We kampen met teruglopende interesse in bijeenkomsten, dalende ledenaantallen en een onderbezet bestuur dat niet in staat is om in deze samenstelling het tij te keren.

Des wegens hebben wij gemeend een bijeenkomst te organiseren om helderheid te verschaffen over jullie voorkeur voor een van de volgende scenario's:

  1. We stoppen met het departement en steken nog één keer alle energie in een grotere bijeenkomst met meerwaarde voor de regio.
  2. We gaan dóór met het departement maar met een zeer verstevigde bestuurssamenstelling én een helder perspectief op het vermogen om een regionale rol van betekenis te kunnen spelen in de toekomst.

Logischerwijs zal de meerderheid voor scenario 2 kiezen, let wel: de logische acties die je van een bestuur mag verwachten die hebben we al genomen. Denk hierbij aan (pogingen tot) versterking van het bestuur en het interessant maken van bijeenkomsten. Desalniettemin ziet de realiteit er niet rooskleuriger uit dan een jaar geleden.

Kortom, het wordt een lastige keuze omdat scenario 2 ook concrete commitment zal vereisen. Saillant detail: over anderhalf jaar bestaat departement Waterweg-Noord liefst 100 jaar. Maar hebben we nog voldoende bestaansrecht om die lustrumviering te beleven? Dat is sterk de vraag; we rekenen op uw antwoord tijdens de aankomende bijeenkomst. Deze zal middels een (extern) geleid groepsgesprek tot de gewenste helderheid leiden.

Meld u daarom aan en zet uw beste beentje voor bij de ALV. We maken die middag een keuze vanuit de waardevolle wisselwerking tussen de leden en het huidige bestuur, die verder uitgewerkt zal worden als voorstel bij de 'reguliere' departementale ALV richting de zomer. 

We hopen en rekenen op uw komst en inbreng.

Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden door het bestuur van De Maatschappij departement Waterweg-Noord.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdagmiddag 8 mei 12:00 uur via de aanmeldbutton. Aangemeld maar toch verhinderd: ook afmelden kan tot dat tijdstip. 

Namens het voltallige bestuur, hartelijke groet, Cedric

 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden