Netwerkbijeenkomst met Ton Brandenbarg over ontwikkelingen Bèta Campus Zeeland

Ton Brandenbarg (1948) was docent en conrector Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman te Zierikzee, cursusteamleider Cultuurwetenschappen Open Universiteit te Heerlen, directeur Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek in Den Haag (1992-1998), algemeen secretaris landelijke Raad voor Cultuur te Den Haag (1998-2004), directeur Residentie Orkest te Den Haag (2004-2006) en directeur Zeeuwse Bibliotheek (2006-2012). Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Zeeland, lid van het bestuur Film by the sea, voorzitter van de Raad van Toezicht Mondiascholengroep Walcheren. Lid van het bestuur Museum Bredius in Den Haag. Sinds 2012 doet hij veel advieswerk voor het ministerie van OCW met name op het gebied van cultuur, bibliotheken en archieven, o.m. als auditor certificering voor cultuurinstellingen en bibliotheken. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan.
 

In zijn huidige functie als secretaris van de stuurgroep Campus Zeeland en procesbegeleider voor het onderdeel Bèta Campus zal hij vertellen over het proces en de resultaten die de afgelopen periode bereikt zijn en een inkijk geven in de volgende stappen. De hechte verbinding tussen bedrijfsleven, research en onderwijs zullen worden belicht. 
 

Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken.

Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Concreet werkt Campus Zeeland aan drie hoofdthema’s: Onderwijs in brede zin (PO-WO), Bèta Campus, en Kennis en Innovatienetwerken.


 U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan via: fdmwinter@icloud.com

 

 

 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden