Netwerkbijeenkomst met Teus Baars, directeur van Zeeuwind

 

Teus Baars is geboren in Amsterdam. Na de afronding van de middelbare school in Amersfoort heeft hij economie gestudeerd in Tilburg. Na zijn studie is hij gestart in het bankwezen. Daar is hij tot medio 2014 werkzaam geweest. Zijn laatste functie was directeur/bestuurder van de Rabobank Terneuzen/Sas van Gent. Vanaf eind 2014 is hij betrokken bij Zeeuwind, waarvan hij vanaf medio 2015 directeur/bestuurder is.

De heer Baars zal vertellen over 31 jaar pionieren door een energiecoöperatie binnen de energietransitie. Zeeuwind is in 1987 ontstaan als initiatief van een aantal betrokken burgers die een duurzaam alternatief wilden ontwikkelen voor kernenergie. In de loop der jaren is Zeeuwind uitgegroeid tot de grootste burgercoöperatie in Nederland op het gebied van duurzame elektriciteitsopwekking. Maar een duurzamer energiehuishouding is meer dan alleen het opwekken van elektriciteit. Het gaat ook om het beter benutten van energie door bijvoorbeeld restwarmte in te zetten voor verwarming in de bebouwde omgeving. Dat is behalve een technisch vraagstuk met name ook een sociale kwestie. Zeeuwind ontwikkelt modellen waarbinnen de direct belanghebbenden, de inwoners, belang hebben bij het inpassen van deze alternatieven in hun eigen woon- en leefomgeving. Ook is Zeeuwind nauw betrokken bij het vergroten van de consumentenkracht als het gaat om verduurzaming van de eigen woning.

U bent van harte uitgenodigd deze interessante bijeenkomst bij te wonen.
Te zijner tijd ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden