Mini-congres over “De stad in de 21e eeuw”

Met genoegen presenteren wij het definitieve programma van het mini-congres op 20 juni over ‘De stad in de 21e eeuw’, in het gemeentehuis te Arnhem. Voor degenen die zich al hebben aangemeld, is hier aanvullende informatie  Voor de anderen: meld je meteen aan!

Roovers-Marcouch
We starten het programma met filosofische inleiding van Denker des Vaderlands Daan Roovers. Zij zoomt in op de betekenis van steden, in het verleden maar vooral in de 21e eeuw. In hoeverre zijn steden nog de veilige vesting die ze ooit waren? Welke rol speelt onderwijs in de stad? En welke keuzes moeten we nu maken om economisch voldoende aantrekkingskracht uit te oefenen? Daarna is het woord aan de Burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Marcouch is sinds zijn aantreden in 2017 een zichtbaar boegbeeld voor de stad, die goed contact weet te maken met gewone Arnhemmer. Welke overtuigingen gaan er schuil achter zijn zichtbaarheid? En achter het thema waarop hij zich profileert: openbare orde en veiligheid? Na zijn bijdrage zal Roovers Marcouch interviewen over de rol van de burgemeester, het weefsel van de stedelijke bevolking en zijn visie op veiligheid.

Interactieve parallelsessies: economie, onderwijs & veiligheid
Na de plenaire inleiding bieden we drie interactieve parallelsessies aan op thema’s die de stad in de 21e eeuw vormen.

Economie – keuzes voor de binnenstad
O.l.v. Marian van Hooij

Marian van Hooij is regisseur van het Platform Binnenstad Arnhem en kwartiermaker citymarketing Arnhem. Ze gaat in haar workshop in op de essentiële keuzes die een (binnen)stad moet maken om citymarketing succesvol te maken. Ook zal ze de valkuilen benoemen die op de loer liggen. We gaan direct met de casus ‘Merk Arnhem’ aan de slag aan de hand van een aantal stellingen en het met elkaar creëren van een Arnhems moodboard.

Onderwijs – lerend & vernieuwend vermogen vergroten
O.l.v. Kimon Moerbeek en Dennis van den Berg

Kimon is directeur bij Kennisland en Dennis is Adviseur Oderwijs. Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang door het lerend en vernieuwend vermogen van de samenleving te vergroten. Ze streven naar een wereld waarin systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. Waarin iedereen meeprofiteert, in plaats van alleen de happy few. Vanuit die idealen zetten ze zich ook in voor vernieuwing van het onderwijs. Die vernieuwing moet in onze ogen altijd plaatsvinden in samenspraak met de praktijk. Dat gaan we doen! In aansluiting op de plenaire presentaties. Daarin verkennen we wat we samen echt zouden kunnen betekenen voor het onderwijs in Arnhem. Welke ideeën, capaciteiten, netwerk zitten er in de ruimte? Zouden we in een soort snelkookpan al tot interessante prototypes van ideeën voor Arnhem kunnen komen, die wellicht verder in de praktijk gebracht kunnen worden?

Veiligheid – data herkennen veiligheidsrisico’s
O.l.v. Klaas Kelly en Jaap Roest.
Tijdens deze parallelsessie zal onder andere worden ingegaan op de opbouw van Arnhem als stad en de verdeling van haar inwoners over de verschillende wijken. Wat betekent de opbouw van de stad en de manier waarop de verschillende wijken zijn vormgegeven voor de veiligheidsproblemen in die stad? Kunnen we ook preventief inzetten om veiligheidsproblemen te voorkomen? Hoe doe je dat dan? En hoe trek je lessen uit het verleden?

De problematiek zal vervolgens verder besproken worden aan de hand van een actueel veiligheidsvraagstuk: ondermijning.

Programma in vogelvlucht
Het programma staat onder leiding van Margret Vincent. Zij is een even attente als scherpe dagvoorzitter. Ze zorgt voor een goede sfeer en houdt iedereen bij de les. In het dagelijks leven werkt ze als directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Overbetuwe.
15.30u Ontvangst
16.00u Roovers-Marcouch
17.15u Parallelsessies
18.15u Plenaire terugkoppeling
18.30u Lichte maaltijd en borrel
20.00u Slot

Aanmelding en kosten
Je kunt je aanmelden via de button in dit bericht. Wij vragen de deelnemers om een bijdrage van €15,- voor de catering. Door je aan te melden, kun je deelnemen aan de lichte maaltijd en de borrel. Anders dan eerder aangegeven is betaling ter plaatse niet mogelijk en ontvang je een factuur per e-mail.

Wij kijken uit naar je komst!

Hartelijke groeten,
Bestuur en programmacommissie departement Arnhem

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden