Maak kennis met het nieuwe college van B&W

Slagen maken. Zo heet het coalitieakkoord 2022-2026 van het nieuwe college van B&W. Kennismaken met dit college en meer te weten komen over het akkoord? Dat kan op woensdag 13 juli. Dan organiseren De Maatschappij Zaanstreek-Waterland, De Corner en ZaanLinQ een kennismakings- en netwerkontbijt bij Broedplaats De Hellema.

In de gemeente Zaanstad zijn ruim tienduizend bedrijven en ondernemingen gevestigd. Samen zorgen ze voor een gezonde hoeveelheid economische activiteiten en werkgelegenheid. Contacten opdoen, netwerken en samenwerken is met name in de ondernemerswereld van groot belang. Tijdens het kennismakings- en netwerkontbijt maak je kennis met de bestuurders en zij met ons. Ook wordt het nieuwe collegeprogramma toegelicht, waarbij zes thema’s de rode draad vormen en de uitvoering centraal staat. Wij hopen dat het college en de ondernemers deze kennismaking benutten om te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken en wat we kunnen afspreken om na deze ochtend de kennismaking voort te zetten. De dialoog begint 13 juli a.s.!

Ben jij erbij? Aanmelden via de website. Doe het op tijd; er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers.

Programma
7.30 uur          Ontvangst met koffie/thee
7.45 uur          Ontbijt en kennismaken met elkaar
8.00 uur          Welkomstwoord
8.05 uur          Introductie wethouders  en ondernemers, dialoog aan de hand van thema’s
8.45 uur          Netwerken
9.15 uur          Sluiting

Locatie: Broedplaats De Hellema, Oostzijde 381, 1508 EP Zaandam.
Parkeren: Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden