Lunchbijeenkomst met Paul Hofstra - Rekenkamer Rotterdam

Paul Hofstra, directeur rekenkamer Rotterdam

Wij kunnen geen vriendjes zijn!

De rekenkamer Rotterdam heeft een reputatie hoog te houden. Volgens de wet doet de rekenkamer 'onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het bestuur gevoerde bestuur'. In gewone taal: de rekenkamer kan vrijwel alles onderzoeken. Zolang het een onderwerp is waar Rotterdams geld doorheen gaat kan daar onderzoek naar gedaan worden.

Paul Hofstra is “het” gezicht van de Rotterdamse rekenkamer. De gesel van het Rotterdamse Stadsbestuur en dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Hij houdt Burgemeester en Wethouders - en dus ook de Gemeenteraad -  regelmatig de spiegel voor en slaagt er ook goed in om de inwoners van Rotterdam in die spiegel te laten meekijken. Hij twittert zich met dat doel een ongeluk. Een onderzoek naar de Stadswachten viel niet in goede aarde bij de Burgemeester Aboutaleb die het een “slecht” rapport noemde. Toch werden vrijwel alle conclusies en aanbevelingen aangenomen door de gemeenteraad. En ook zijn onderzoeken naar de projectontwikkeling op de Schiekade, de vestiging van internationale bedrijven in Rotterdam, de organisatie van de wijkzorg en de problemen van het Warmte Bedrijf Rotterdam spreken (kritische) boekdelen. “Wij kunnen geen vriendjes zijn, ondanks dat wethouders dat graag willen”. Binnenkort wordt een rapport over “Feijenoord City” verwacht. Daar wordt door betrokkenen en op het Stadhuis met gezonde spanning naar uit gekeken.

Toch krijgt Hofstra van vriend en vijand de eer die hij verdient. Hij en zijn rekenkamer zijn een belangrijke spil in het vertrouwen dat de stad in zijn bestuur moet hebben, juist door het ter discussie stellen van de effectiviteit en doelmatigheid daarvan. Daarnaast zet Hofstra zich onder andere in voor een betere aansluiting van jongeren uit achterstandswijken op de arbeidsmarkt via de Stichting JINC en heeft hij ook diverse publicaties op zijn naam staan.

Hoogste tijd dus om eens kennis te maken en een kijkje achter de schermen te krijgen van het Rotterdamse stadsbestuur. Paul zal in een college-tour achtige setting worden geïnterviewd en de aanwezigen kunnen ook zelf met hem het gesprek aan gaan.

Iedereen is van harte welkom op deze vrij toegankelijke bijeenkomst! 

Introducee
Je bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als je geen lid bent van de Maatschappij. Aanmelden kan door contact op te nemen met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname voor leden
Aanmelden kan via de website. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 23,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum en bijeenkomst.
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-13998141. 

Ken je binnen je netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij. Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. 

Wij zien uit naar je komst.

Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Mees, Berend en Derek. 

Peter Caljé,
Voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden