Lunchbijeenkomst met Barbara Baarsma

Groene groei
De (on)zin van economische groei


Lunchbijeenkomst met Barbara Baarsma
donderdag 22 september 12:30 -14:00 uur
LAB 44, Hembrugterrein

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. Maar hoe wenselijk is dat? Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven op hetzelfde welvaartsniveau als wij, dan hebben we een  economische groei van een paar procent per jaar nodig. Waarom? Onder andere om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de herverdeling van rijk naar arm te betalen. Maar dan wel groene groei, dus groei die rekening houdt met kansenongelijkheid en klimaatverandering. Baarsma geeft antwoord op de vraag of economische groei zinvol of  onzinnig is. Ze legt uit waarom economische groei niet zaligmakend is en laat ons zien hoe een zinvolle economische groei eruit kan zien en wat daarvoor nodig is.

Over Barbara Baarsma
Barbara Baarsma is hoogleraar Toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2008 tot 1 april 2016 was zij directeur van het onafhankelijke adviesbureau SEO Economisch Onderzoek. In 2012 is Baarsma benoemd tot kroonlid van de SER. Per 1 april 2016 is zij benoemd tot directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank. Van januari 2019 tot maart 2021 was zij directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Hierna werd ze directeur van Rabo Carbon Bank.

Parkeren en route
LAB44 bevindt zich op een prachtige locatie aan de Zaan op het Hembrugterrein (Middenweg 44, 1505 RK).
In directe omgeving kunt u gratis parkeren.

De kosten van deze lunchbijeenkomst bedragen € 20,- bij binnenkomst te voldoen (er kan gepind worden). U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton in deze uitnodiging, via de website van De Maatschappij of per e-mail info@de-maatschappij.nl.

Indien u zelf aan deze uitnodiging geen gevolg kunt geven, kunt u deze uiteraard geven aan belangstellenden binnen uw bedrijf. Mocht u na uw opgave alsnog verhinderd zijn dan verzoeken wij u ons daarvan tijdig in kennis te stellen. Bij een niet-tijdige afmelding, minstens twee dagen voor de lunchbijeenkomst, zijn wij helaas genoodzaakt u een bedrag ad € 20,- in rekening te brengen.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden