Duurzaamheid als business opportunity Anne Huibrechtse-Truijens van Deloitte

Beste Leden,

Op 20 april aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering (die start om 11.00 uur) zal de lunchbijeenkomst plaatsvinden van 12.00 tot 14.00 uur.
Locatie is Sociëteit De Maas, Veerdam 1 te Rotterdam.

Spreker
Het bestuur is verheugd gastspreker Anne Huibrechtse-Truijens van Deloitte te presenteren.
Het onderwerp is Duurzaamheid als business opportunity.

Thema’s als de energietransitie en de circulaire economie worden door het bedrijfsleven voorzichtig opgenomen in de strategische agenda. Het zijn niet meer alleen de start-ups of NGO’s die zich hiermee profileren. Voor het bedrijfsleven liggen er kansen om nieuwe verdienmodellen te creëren. Tijdens de lunchsessie bespreekt Anne Huibrechtse-Truijens met u hoe duurzaamheid beter ingezet kan worden in verschillende organisaties. 

Anne Huibrechtse-Truijens is Sustainability Leader within Deloitte Risk Advisory B.V. in the Netherlands.
Anne is certified in Internal Audit and is experienced in Management, Control and Advisory in various industries and on various levels in the client organization.

Anne has over 20 years of experience. She brings a unique combination of line responsibility and consulting skills. Her experience with reporting on Sustainability, Risk Management and Finance enable her to bring a holistic view. Anne is result oriented and has a clear communication style.

Anne’s focus within Sustainability is on Circular Economy, Energy Transition and Integrated Reporting. With experience in both private and public sector, she enables cooperation between organizations within the challenge of sustainable transitions.

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage departement Rotterdam.

Namens het bestuur
Luuc Mannaerts, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.nl.
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-10616429.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden