Lunch HW "Modern ondernemerschap in de agrarische sector"

Geachte leden,

De eerstvolgende lunchbijeenkomst van het departement Hoeksche Waard vindt plaats op donderdag 28 november van 12.00 tot 14.00 uur in Restaurant de Koningshoeve, Botweg 1B te Klaaswaal.Het onderwerp deze middag is

'Modern ondernemerschap in de agrarische sector'

De agrarische sector bekleedt een belangrijke rol in onze economie en samenleving en er is veel waardering voor "onze boeren", zeker ook in onze regio. Maar ook klinken er zeker de laatste jaren veel kritische geluiden over problematiek die (mede) door deze sector veroorzaakt zou worden. De stikstof- en Pfasproblematiek zijn daar de meest recente voorbeelden van maar ook de kwaliteit van ons voedsel, de veranderende vraag van de consument, natuurbehoud en dierenwelzijn, biologische landbouw en veeteelt, Europese regelgeving en milieubewegingen: er komt veel af op de agrariër van nu! Is het mogelijk om deze problemen en eisen het hoofd te bieden en toch een rendabele en efficiënte onderneming te hebben en wat is daar voor nodig en wat zijn daar de gevolgen van?

Onze gasten deze middag zijn Henk Scheele (akkerbouwer), Cees Visser (ondernemer in de foodsector) en Paul Boogaard (wethouder van de gemeente Hoeksche Waard en actief betrokken bij de oprichting van het Foodlab Hoeksche Waard). Zij gaan in debat met Jack de Leeuw om dit actuele onderwerp vanuit diverse perspectieven te benaderen. Daarbij zal zeker ook aandacht worden besteed aan gebiedsmarketing: de Hoeksche Waard als modern landbouwgebied en voedselproducent voor de Randstad met een Foodlab als trekpleister!

Graag nodigen wij u allen daarom uit om bij deze interessante bijeenkomst aanwezig te zijn! En uiteraard kunt u ook iemand die geïnteresseerd is als introducée meenemen, graag zelfs!

U bent op 28 november a.s. vanaf 12.00 uur van harte welkom bij Restaurant De Koningshoeve, Botweg 1 B in Klaaswaal. De kosten voor de bijeenkomst bedragen inclusief de lunch € 20,00. Wij verzoeken u vriendelijk dit vooraf over te maken op de bankrekening van het Departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00. U kunt ook ter plaatse contant betalen, u kunt niet pinnen.

U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton bij deze uitnodiging of telefonisch 0186-640280 (Carla van Emmerik) of via email hoekschewaard@de-maatschappij.info. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn wilt u zich dan ook afmelden, dit in verband met de voorbereidingen voor de lunch.

Graag tot ziens op 28 november a.s.,
met vriendelijke groet,
het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer - Jack de Leeuw - Miranda den Tuinder - Wim Nobel

Henk Scheele

Henk Scheele

Cees Visser

Cees Visser

Paul Boogaard

Paul Boogaard

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden