Mail naar relatie

Agrarisch natuurbeheer: theorie en werkelijkheid!

Gastspreker Prof.Dr.Ir. David Kleijn,
hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen University & Research

Geachte leden,

Agrarisch natuurbeheer: ongetwijfeld genieten we 's zomers allemaal van de prachtig bloeiende akkerranden in de Hoeksche Waard! Maar wat betekent agrarisch natuurbeheer in onze omgeving nog meer en wat wordt er met de al dan niet zichtbare inspanningen beoogd? Wat zijn de theorieën erachter en hoe sluiten die aan op de praktijk?

Op donderdag 15 februari a.s. gaan we dieper in op dit onderwerp, zowel het wetenschappelijke beeld als ervaringen uit de praktijk! Prof.Dr.Ir. D. (David) Kleijn van Wageningen University & Research is onze gastspreker, hij is een autoriteit op het gebied van ecologische plantengroei. Hij is hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer en zal ons meenemen in de wetenschappelijke wereld van de landbouw in combinatie met zorg voor de natuurlijke leefomgeving.

En dan de praktijk: de heer A. (Aad) Klompe zal ons de praktische uitwerking uitleggen en vertellen welke activiteiten op dit gebied in onze regio zijn ontwikkeld en wat je ervan ziet wanneer je als inwoner een rondje door de Hoeksche Waard maakt. De heer Klompe is een van de pioniers op het gebied van agrarisch natuurbeheer en zeer actief in de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard , die het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard uitvoert.

Al met al dus een zeer interessant onderwerp dat de leefomgeving in ons gebied erg beïnvloedt.

U bent van harte welkom op 15 februari a.s.
van 12.00 - 14.00 uur in Restaurant Binnenmaas in Mijnsheerenland.

Aanmelden kunt u zich via de aanmeldbutton of per email via hoekschewaard@de-maatschappij.info. Telefonisch is dit ook mogelijk via ons secretariaat (0186-640280). Vanaf woensdag 14 februari a.s. graag rechtstreeks bij Restaurant Binnenmaas aan- of afmelden (0186-601629). Mocht u zich al eerder aangemeld hebben, hoeft u zich uiteraard niet nogmaals aan te melden.

Graag tot ziens op 15 februari a.s.!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard
Ben Pluimer - Corien Benschop - Jack de Leeuw - Wim Nobel

Seizoensthema 2017/2018 - Transities in de samenleving:
"een veranderende wereld vraagt om duurzame oplossingen"
en "de impact van technologische ontwikkelingen"

 

Prof.Dr.Ir. David Kleijn, Wageningen University & Research

Prof.Dr.Ir. David Kleijn, Wageningen University & Research

De heer prof.dr.ir. David Kleijn is sinds april 2016 hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer bij de Wageningen University & Research. Voorafgaand aan deze aanstelling was Kleijn al universitair hoofddocent bij de vakgroep Resource ecology. Ook zijn opleiding en promotie volgde hij aan Wageningen Universiteit. Tussentijds werkte hij tevens aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Freiburg in Zwitserland. University & Research. Naast zijn hoogleraarschap is Kleijn tevens lid van de Commissie van Deskundigen van Natuurmonumenten. De leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer (PEN) doet onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van natuurbeheer, systeemecologie en plantenecologie met bijzondere aandacht voor de interacties tussen planten, tussen plant en bodem en de lange termijn dynamiek van ecosystemen. Aandachtsgebieden als o,m. de vogelstand en het voortbestaan van bijen zijn belangrijke thema's.
De heer Aad Klompe, bestuurslid van de CCHW

De heer Aad Klompe, bestuurslid van de CCHW

De heer Aad Klompe is tot 2013 agrariër in de Hoeksche Waard geweest. Vanuit zijn vak is hij een pionier op het gebied van agrarisch natuurbeheer geworden. Hij is vanuit Deltanatuurproject lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (www.cchw.eu), dat uitvoering geeft aan het behoud c.q. herstel van onze natuurlijke leefomgeving in combinatie met het runnen van een land- of akkerbouwbedrijf.

Aanwezige introducees 14

Jack van den Bosch

Johan Dam

Harry Groeneveld

Henk Hokke

Schot Reclame

Prof.Dr.Ir. David Kleijn

Wageningen University & Research

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden