Lunchbijeenkomst met Hanneke Vliet Vlieland over Welzijn Hoeksche Waard

Geachte leden,

Na de kerstdagen, de jaarwisseling, de historische eerste raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard en niet te vergeten de zeer succesvolle nieuwjaarsreceptie van ondernemend Hoeksche Waard komt er weer wat regelmaat in het maatschappelijk en economisch leven in onze regio. En dus ook weer een reguliere activiteit van ons departement: a.s. donderdag 24 januari is onze eerste lunchbijeenkomst van 2019!
Wij zijn verheugd om iemand te ontvangen, die helaas onze regio binnenkort weer gaat verlaten: mevrouw Hanneke Vliet Vlieland. Sinds mei 2016 was zij directeur/bestuurder bij Welzijn Hoeksche Waard en “met pijn in het hart” vertrekt zij per 1 maart a.s. naar een soortgelijke functie bij 3B Wonen in haar woongemeente Lansingerland.

Net op tijd dus dat zij ons meer kan vertellen over de ontwikkelingen die Welzijn Hoeksche Waard de afgelopen jaren heeft ondergaan. Van zeven organisaties met ieder een eigen cultuur moest één organisatie worden gevormd. Geen gemakkelijke opgave maar inmiddels is er een goede organisatie ontstaan met drie vakteams: jeugd- en jongerenwerk, sociaal werk en sociale makelaardij en het team vrijwillige inzet en vrijwillige hulp.

In een interview met het AD deze week kenschetst zij de Hoeksche Waard als een bijzonder gebied dat ook iets eigengereids heeft en waar de betrokkenheid en inzet voor elkaar groot is. Ook noemt zij de eigenheid van de dorpen, “daar moet je niet overheen walsen”.
Bent u ook benieuwd naar haar ervaringen en kijk op het sociale welzijn in onze regio? U bent van harte welkom op donderdag 24 januari a.s. van 12.00-14.00 uur.

Waar?
In verband met de verbouwing van Restaurant Binnenmaas hebben wij enkele andere locaties in de Hoeksche Waard benadert en voor deze lunchbijeenkomst hebben wij gekozen voor El Flaco, Bijl 1 in Oud-Beijerland. Dit restaurant is een initiatief van de Stichting Up en gevestigd in de voormalige Bijlschool. Stichting UP biedt dagbesteding aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel hiervan is zelfontplooiing en integratie zodat maatschappelijke participatie ontstaat. Dit wordt dagelijks ondersteund door werk, sport- en ontspanningsactiviteiten. Door de start van Pizzeria “El Flaco” ontstaan er allerlei werkzaamheden voor de collega’s van UP. Dit zijn vooral voorbereidende werkzaamheden zoals het planten/telen, verzorgen en oogsten van de gewassen uit eigen tuin, opdekken van de tafels, verzorging van de tafeldecoratie en het schoonmaken van het restaurant. Een mooi initiatief en zeker waard om onze lunch daar te beleven.

U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 23 januari a.s. via de paarse aanmeldknop of via telefoonnr. 0186-640280 of email hoekschewaard@de-maatschappij.info.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p. ook afmelden (i.v.m. de voorbereidingen voor de lunch). De kosten voor de lunch zullen €16,00 bedragen, ter plekke te voldoen bij het restaurant.

Van harte hopen wij u a.s. donderdag te mogen ontmoeten, graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van De Maatschappij – departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer – Jack de Leeuw – Wim Nobel

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden