Rijksbouwmeester Ir. F.L.H. (Floris) Alkemade over Panorama Nederland

Op woensdag 27 maart a.s. is Rijksbouwmeester Ir F.L.H. (Floris) Alkemade te gast bij een lunchbijeenkomst georganiseerd door De Maatschappij – departement Hoeksche Waard in nauwe samenwerking met gemeente Hoeksche Waard en RoosRos Architecten.

Een bijzondere spreker en wij zijn heel verheugd dat Floris Alkemade persoonlijk bij ons meer wil vertellen over Panorama Nederland, het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland dat hij samen met de twee andere leden van het College van Rijksadviseurs Daan Zandbelt en Berno Strootman heeft ontwikkeld.

Panorama Nederland laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken die in het leven van ons allemaal en in onze directe leefomgeving een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl. Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor...

Panorama Nederland is op tournee door Nederland en was al te bezichtigen in het stadhuis van Den Haag en het Provinciehuis van Noord-Brabant. Op 27 maart a.s. is het Panorama Nederland, dankzij gemeente Hoeksche Waard ook in de Hoeksche Waard te bezichtigen. Ook ú kunt daarbij zijn! Bij de  bijeenkomst heeft u gelegenheid om het panorama in detail te bekijken, maar ook de daaropvolgende week is het panorama tijdens kantooruren te bezichtigen.

Programma
11.00 uur - Inloop met koffie/thee
11.30 uur - Presentatie van Floris Alkemade over Panorama Nederland en
                   de toekomst van onze leefomgeving
12.15 uur - Paneldiscussie met burgemeester Peter van der Velden,
                   architect Sander Ros en stedenbouwkundig ontwerper
                   Miranda Reitsma, o.l.v. Jack de Leeuw
13.00 uur - Lunchbuffet en gelegenheid tot bezichtigen van het panorama
13.30 uur - Einde van het programma

Aanmelden
U kunt zich tot en met 25 maart a.s. aanmelden voor deze lunchbijeenkomst via deze link , via e-mail hoekschewaard@de-maatschappij.info of via telefoonnummer 0186-640280 (Carla van Emmerik). Indien u zich al eerder heeft aangemeld, hoeft u dit niet nogmaals te doen. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p ook afmelden? Hoewel de zaal veel ruimte biedt, is er een maximum aan het aantal deelnemers.n.
Meld u zich dus zo snel mogelijk aan, vol is vol!

Locatie:
De bijeenkomst wordt gehouden bij RoosRos Architecten, Laurens Janszn. Costerstraat 2, 3261 LH Oud- Beijerland. Bij het kantoor is beperkte parkeer-gelegenheid. U wordt vriendelijk verzocht ter plaatse de bewegwijzering te volgen.

Kosten:
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 20,00 inclusief de lunch.
U kunt dit bedrag overmaken vóór 27 maart a.s. op bankrekening
NL60 RABO 0323 0405 00 t.n.v. Departement Hoeksche Waard. Het is ook mogelijk het bedrag ter plaatse contant of per pin te voldoen bij ons secretariaat.

Wij verheugen ons erg op deze interessante bijeenkomst, wij hopen u ook!
Graag tot ziens op 27 maart a.s.!

Met vriendelijke groet,
mede namens gemeente Hoeksche Waard en RoosRos Architecten,

het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard,
Ben Pluimer - Jack de Leeuw - Miranda den Tuinder - Wim Nobel

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden