Leden voor leden: Peer!

Ben jij ook van de partij?
Ons lid Peer! heeft een mooi programma voor de leden van De Maatschappij en hun introducees in petto.

Na de inloop (vanaf 16.45 uur) zal om 17.00 uur Sandra Barth de aftrap geven om vervolgens het woord te geven aan Arnold Beekes. Hij zal spreken over:
- Awareness: wat zijn belangrijke ontwikkelingen (technologie, milieu, samenleving) die het bedrijfsleven nu en in de toekomst beïnvloeden?
- 21st Century Skills:
Wat zijn de nieuwe, noodzakelijke vaardigheden die uw (potentiele) werknemers moeten beheersen? Welke mindset shift is een voorwaarde daarvoor?

Aansluitend kan men deelnemen aan interactieve workshops en experimenten:
1.    Ad Bresser: Innovatie-proeverij. Door de snelle veranderingen in de maatschappij, wordt zelf innoveren steeds belangrijker. In de afgelopen periode is de kennis van succesvolle innovatie steeds verder toegenomen. In deze proeverij gaan we kijken en ervaren wat nu echt belangrijk bij innoveren is.

2.   Yvonne Hogt en Hanneke van der Meer; Millennials Matter! De Millennial (geboren tussen 1980 en 2000) vormt een steeds groter deel van de werkende populatie. Ze willen impact maken, aandacht krijgen, eigenaarschap nemen en vrijheid van werken. Wat betekent dat voor uw organisatie en uw leiderschap. Dat onderzoeken we in dit experiment.

3.    Sandra Barth en Mirjam Gaasterland; In het experiment ‘Open staan voor kansen’, nemen we u aan de hand van een aantal actieve werkvormen mee op weg naar de huidige en toekomstige netwerksamenleving. Voor dit experiment is een flexibele houding noodzakelijk. Na dit experiment bent u beter in staat om relevante kansen te signaleren en op te volgen.

Aanmelden kan t/m 11 september.
Mocht je na aanmelding verhinderd zijn, meld je dan af, of geef dit door aan eemland@de-maatschappij.info

Programma

16:45 uur Inloop
17:00 uur Opening door Sandra Barth
17:10 uur Arnold Beekes
17:45 uur Experimenten/workshops door Ad Bresser, Yvonne Hogt, Hanneke van der Meer, Sandra Barth en Mirjam Gaasterland
18:15 uur Netwerkborrel
19:00 uur Einde bijeenkomst

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden