Jaarlijkse bijeenkomst met burgemeesters van Zeeland

Op maandag 24 september a.s. wordt van 12.00 - 15.00 uur de jaarlijkse burgemeestersbijeenkomst gehouden in het Zeeuws Museum. Op deze speciale netwerkbijeenkomst staan de burgemeesters van Zeeland centraal.

Het Zeeuws Museum is een dynamisch, ondernemend en eigentijds museum met een rijk beeld van de geschiedenis en de cultuur van Zeeland. Historische ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden zoals werk, vrije tijd, geloof, wetenschap en kunst komen tot leven in de collectie. Met de 16e-eeuwse Zeeuwse wandtapijten als absolute topstukken.

In de Wandtapijtenzaal zal na de lunch een debat plaats vinden rond het onderwerp: ‘de bestuurlijke kracht van Zeeland’. Met bijdragen uit de drie O’s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid.
Dit debat in de zaal bekleed met tapijten en dit onderwerp is een prachtige combinatie. Want op de tapijten wordt de kracht van Zeeland uitgebeeld, ook de basis voor de huidige bestuurlijke kracht.

De volgende sprekers zullen een aandeel hebben:

De heer Jan Geluk, voormalig Zeeuws Tweede Kamerlid en dijkgraaf van Zuid-Holland
De heer Hendrik Jan van Arenthals, voorzitter College van Bestuur van Scalda
Mevrouw Marjo Meeuwse-Dek, advocaat en partner van Justion advocaten

Na het debat zal Marjan Ruiter, ons rondleiden langs de tentoonstelling ‘Dit is Zeeland’. 

Wij zien uit naar een interessante bijeenkomst! U bent van harte welkom. Voor deelname aan deze bijeenkomst vragen wij u van tevoren een bijdrage van € 25,- over te maken op bankrekeningnummer:NL11 RABO 0385.3408.93 t.a.v. de Maatschappij Departement Zeeland te Vlissingen, o.v.v. ‘Burgemeestersbijeenkomst 2018’. 

PROGRAMMA

12.00 uur – Inloop
12.15 uur - Lunch in het Zeeuws Museumcafé
13.00 uur - Debat in de wandtapijtenzaal  
14.00 uur - Rondleiding tentoonstelling ‘Dit is Zeeland’
14.30 uur - Borrel in het Zeeuws Museumcafé
15.00 uur - Einde

Wilt u zich aanmelden via: fdmwinter@icloud.com

 

Aanwezige introducees 4

Hendrik Jan van Arenthals

Ton Brandenbarg

Campus Zeeland

Jan Lonink

gemeente Terneuzen

Marjo Meeuwsen-Dek

Justion Advocaten

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden