Mail naar relatie

In-Made en Ex-Made: van bajesklant tot businessmodel

Is de inzet van gevangenen bij productiewerk lucratief voor de samenleving?

Geachte leden en genodigden,

Het departement ’s-Gravenhage heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst op woensdag 25 oktober a.s. Ed van Leusden, sinds lang al een zeer gewaardeerd lid, is Senior Adviseur en coördinator bedrijfsvoering In-Made Penitentiaire Productiebedrijven. Als onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hij onder meer verantwoordelijk voor het programma In-Made / Ex-Made.

Ed zal ons vertellen over het gevangeniswezen en het beleid dat wordt gevoerd om gedetineerden terug te brengen in onze samenleving.
Want hoe is dat momenteel geregeld? Met hoeveel mensen hebben we te maken? Iemand wordt veroordeeld, zit z’n straf uit en stapt na een zekere periode weer terug de maatschappij in. Dat is althans de theorie. Wie heeft wanneer nog de verantwoordelijkheid? Hoe ligt de relatie met de Reclassering? Wie neemt het  van de ander over en op welk moment? Wie zijn deze mensen, waarom zouden wij als ondernemers of overheid hen wel of niet willen aannemen? Hoe hoog is het slagingspercentage, hoe vaak gaat het fout? Waarom is het lucratief om productiewerk door gevangenen te laten doen?

Kortom, nogal wat vragen die om uitleg vragen en waarbij uw input bijzonder op prijs wordt gesteld!

Wij hopen daarom van harte u te begroeten op deze bijeenkomst.

Het programma is als volgt:
17.30 uur        Ontvangst
18.00 uur        Welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter departement ´s-Gravenhage
18.10 uur        Inleiding door Ed van Leusden met vragen en discussie
18.45 uur        Afsluiting met borrel en netwerken
20.00 uur        Einde bijeenkomst

Locatie: House of Humanity, Prinsegracht 8, 2512 GA  te 's-Gravenhage.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton of door in te loggen via de website www.de-maatschappij.nl. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom.

Het bestuur roept alle leden op De Maatschappij in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen en mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomst. We hopen veel nieuwe gezichten te zien. Wij rekenen op u!
Met vragen kunt u zich wenden tot het bestuur (pc.hoogendoorn@pelsrijcken.nl). Het bestuur hoopt u op 25 oktober a.s. te begroeten. Wij vertrouwen op een geslaagde bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Peter Hoogendoorn
Secretaris departement ’s-Gravenhage

Foto House of Humanity: Fred Ernst

Aanwezige introducees 16

Sue Baker

Min V&J DEIA

Frank Becker

DJI In-Made/Ex-Made

Arno van den Berg

IND

Ruben Boers

Haagse Hogeschool

Mireille Bouchoms

Reclassering Nederland

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden