In gesprek met Thomas Rau bij De Maatschappij en De Corner

Na de zomer eer bijpraten met je zakelijke relaties? Het kan! De Maatschappij en De Corner organiseren op donderdag 27 augustus gezamenlijk een netwerkbijeenkomst in Het HEM, Warmperserij 1 (Hembrugterrein) te Zaandam. Met Thomas Rau als spreker hopen wij je een inspirerende aanloop naar het najaar te geven.

Wij ontvangen je graag vanaf 17.00 uur, waarna om 17.30 de opening volgt en de presentatie door Thomas Rau. Na een vragenrondje is er ruime gelegenheid tot netwerken. Dit uiteraard onder het genot van drankjes en eten. Rond 20.00 uur sluiten wij de bijeenkomst af.

Voor 25 euro (inclusief consumpties en eten) per persoon (vooraf betalen via de aanmeldlink) ben je van harte welkom. In verband met de coronarichtlijnen is het aantal bezoekers beperkt, en ben je verplicht om je vooraf aan te melden. Dus meld je hier snel aan!

Guided by the future
Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat er op dit moment haalbaar is.

Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstofschaarste. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Thomas Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken. Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging, maar een uitdaging. Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is, wil hij verder gaan dan het werken op gebouwniveau en is hij zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen.

In 2017 initieerde Rau Madaster het kadaster voor materialen, een open online platform, als register voor materiaalpaspoorten. Zo ontstaat een bibliotheek van materiaal in de gebouwde omgeving. Zelf noemt Rau dit het Madaster. Tijdens onze bijeenkomst vertelt Thomas je meer over zijn visie op de circulaire economie en het Madaster.

Heb je je aangemeld, maar ben je toch verhinderd? Dan horen wij dat graag uiterlijk 48 uur van tevoren. Tijdens de bijeenkomsten gelden de gebruikelijke RIVM-richtlijnen. Volg ook de aanwijzingen ter plaatse op.
Tijdens de bijeenkomst worden er beelden gemaakt voor verslaglegging op de website en de socialmediakanalen van beide netwerken.

Aanmelden kan uitsluitend via deze link. In het bestelproces moet een vinkje gezet worden waarmee u akkoord gaat dat uw hun contactgegevens (e-mailadres) bewaart wordt. Doel hiervan is om u te kunnen benaderen indien dat in verband met het voorkomen van verspreiding van Covid-19 noodzakelijk zou zijn.

Routebeschrijving www.hethem.nl.

Graag tot ziens op 27 augustus!

Bestuur De Maatschappij departement Zaanstreek-Waterland en De Corner

Thomas Rau

Thomas Rau

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden