Mail naar relatie

Hari Dattatreya "Energietransitie en de consequenties voor de Rotterdamse Haven"

Beste leden van de Maatschappij,

Donderdag 26 oktober is Hari Dattatreya, Global Oil Director bij Vopak, bij departement Rotterdam te gast als spreker. De lunch zal plaatsvinden op de vertrouwde locatie Sociëteit de Maas.

Het gaat goed met de Rotterdamse haven en het oliecluster speelt daar nog steeds een heel belangrijke rol in. De energietransitie is echter in volle gang en de vraag is wat voor consequenties dat kan hebben voor de Rotterdamse haven, de infrastructuur en de werkgelegenheid. Welke scenario’s zijn hierin denkbaar? Een zachte landing of juist een stevige investering om van Rotterdam het raffinage-knooppunt van Europa te maken? En hoe verhoudt zich dat tot de technologische ontwikkelingen van de algemeen gevoelde wens om duurzamer te gaan ondernemen. Op heel veel plekken in en rond Rotterdam wordt daar al stevig over nagedacht. In de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, door Jeremy Rifkin en ook door Vopak vanzelfsprekend.

Hari Dattatreya neemt ons mee in de feiten achter de wereld van de olie en de opties voor de Rotterdamse haven.

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage departement Rotterdam.

Mede namens bestuurleden Shenaz, Marieke, Peter Paul

Peter Caljé,
Voorzitter

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschappij.nl
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of een sms naar 06-10616429.

Hari Dattatreya

Hari Dattatreya

Hari Dattatreya

Aanwezige introducees 8

Bo Buuron

SCALA

Dene Damen

Stone Business Associates

Jasper Groen

Van Steenderen Mainport Lawyers B.V.

Hans Huybens

Adriaanse van der Weel

Friso Hylkema

Parkeerbedrijf

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden