Gaza: het Israëlisch-Palestijns conflict

Een lezing van Dick Leurdijk

De oorlog in gaza tussen Hamas en Israël heeft inmiddels, na ruim zes maanden, onvoorstelbare gevolgen gehad, die lang zullen inwerken op de verhoudingen tussen beide direct betrokken partijen, de landen in de regio en op geopolitieke verhoudingen wereldwijd. Ondertussen wordt naarstig gezocht naar een oplossing voor he tonderliggende conflivt, namelijk de verhouding tussen Israuel en de Palestijnen. Is er enig zicht op een oplossing voor de 'day after', na alle voorgaande vergeefse pogingen daartoe?

Inloop met koffie: 19.30
Aanvang lezing: 20.00
Borrel aan de bar: 21.00

Dick Leurdijk is 25 jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij het Instituut Clingendaal in Den Haag. Hij heeft in die jaren veel gepubliceerd, colleges en lezingen gegeven en heeft veelvuldig commentaar gegeven bij internationale crisissituaties op radio en televisie. Na zijn pensionering geeft hij nog altijd lezingen over actuele, internationale conflicten.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden