Gastspreker Jan Peter Balkenende

Graag herinneren wij u aan de bijeenkomst van aanstaande donderdag 21 juni met gastspreker Jan Peter Balkenende.

Het belooft een zeer goed bezochte bijeenkomst te worden met bovendien een zeer vol programma.  Het is daarom wenselijk dat u echt om 12.00 uur aanwezig bent zodat wij in alle rust deze bijeenkomst tot zijn recht kunnen laten komen. Niet alleen zal u kennismaken met de heer Balkenende maar ook zal een typisch Rotterdamse circulaire Start-Up, "Verdraaid Goed" zich voor de lunch aan u presenteren. VerdraaidGoed bedenkt in opdracht van bedrijven toepassingen voor waardeloos geworden materiaal. Aanvang van het programma is 12.15 stipt.

“De Maatschappij” ontvangt op 21 juni Jan Peter Balkenende op Sociëteit de Maas. Jan Peter Balkenende was van 2002 tot 2010 de premier van Nederland van maar liefst 4 kabinetten in een zeer turbulente politieke, economische en maatschappelijk onrustige periode. Sinds eind 2010 is Balkenende hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2011 is hij, eerst als partner en later als extern adviseur, werkzaam voor accountancy- en adviesbureau Ernst & Young.

Vanzelfsprekend kijken wij tijdens de lunch samen met Jan Peter terug op zijn jaren in de actieve politiek. Veel interessanter is natuurlijk om samen met hem vooruit te kijken en te horen hoe hij tegen de wereld van nu en morgen aankijkt. Hoe ziet onze samenleving er over 10 jaar uit? Hoe kan je tegen Europa aan kijken als een politiek-economisch eco-systeem waar Nederland heel nadrukkelijk onderdeel vanuit maakt? Is het “verval” van moraliteit de grootste bedreiging voor een moderne democratie? Wat is er voor nodig om de dialoog tussen burger en politiek een betekenisvolle invulling te geven? Hoe stoppen wij de Risico-Regel-Reflex die leidt tot een oerwoud aan regels terwijl het maatschappelijk middenveld eigenlijk steeds meer zelf verantwoordelijkheid zal moeten nemen? En tot slot natuurlijk: Waarvoor komt hij iedere ochtend zijn bed uit?

Een “Call for Action” waarin onze spreker niet alleen de inhoud maar ook zijn hart zal laten spreken.

Het aantal plaatsen is beperkt dus ons advies is dat u zich snel aanmeldt. De bijeenkomst start om 12.00 met inloop en een drankje. U wordt uiterlijk 12.15 verwacht aanwezig te zijn.

Introducee
U bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als u geen lid bent van de Maatschappij. U kunt zich dan aanmelden via onze website als introducee of u neemt contact op met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. uw naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-10616429.

Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij.Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Volg ons via Linkedin Companypage

Wij zien uit naar uw komst.
Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Bo, Shenaz

Peter Caljé,
Voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden