Denk mee over de Ruimtelijke Puzzel 2050

Over maar liefst 26 rijksopgaven moet een standpunt ingenomen worden om te komen tot een toekomstbestendige Provincie Zuid-Holland in het jaar 2050. De ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar laten zien dat met name wonen en werken veel ruimte hebben ingenomen en sterk zijn geëxtensiveerd. Land- en tuinbouw zijn daarentegen geïntensiveerd op minder ruimte. Als dit als ‘business as usual’ wordt doorgezet, ontstaat er een (groeiend) ruimtegebrek voor de andere opgaven in Zuid-Holland en dus ook in de Hoeksche Waard.
De focus ligt op de keuze voor brede welvaart. Er wordt meer gestuurd op kwaliteit in plaats van kwantiteit, waarbij water en bodem als randvoorwaarde wordt gehanteerd. De ruimte is schaars en de ruimtelijke opgaven zijn groot. Daarom wordt de ruimte meervoudig gebruikt en nog meer gecombineerd, geïnnoveerd en getransformeerd waar het even kan. Maar niet voor alle opgaven is voldoende ruimte. Niet alles kan meer, daarom wordt met de Ruimtelijke Puzzel stapsgewijs gewerkt aan een toekomstbestendige regio. Scherpe ruimtelijke keuzes zijn nodig om nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven in Zuid-Holland in goede banen te leiden. Om deze ambitie te bereiken, zijn de volgende sturende ruimtelijke principes gehanteerd: 1. Een toekomstbestendige leefomgeving is topprioriteit; 2. We accepteren dat niet voor alles ruimte is in Zuid-Holland; 3. We sturen op kwaliteit en maximale maatschappelijke toegevoegde waarde; 4. We houden rekening met de maatschappelijke kosten en baten op de korte en lange termijn.

Ook in de Hoeksche Waard moet de Ruimtelijke Puzzel ingevuld gaan worden. Op de bijeenkomst van De Maatschappij departement Hoeksche Waard op donderdag 7 december wordt uitgelegd waar het in onze regio om gaat. Het is zeker geen dichtgetimmerd verhaal, maar juist mening vormend waar zoveel mogelijk mensen bij betrokken kunnen worden. Gerard Leggedoor, Strategisch Adviseur Gemeente Hoeksche Waard en Joost Ridderhof, Opgaveregisseur Omgevingswet zullen de Ruimtelijke Puzzel bij u introduceren. Buro BVR (Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling) heeft de 26 Rijksopgaves voor de Hoeksche Waard ontwikkeld tot een illustratief discussiestuk, waarmee mensen aan het denken worden gezet. U wordt tijdens deze bijeenkomst meegenomen in de dilemma’s die voor ons liggen. Waar is nog ruimte voor woningbouw, voor natuur, voor infrastructuur, voor landbouw, voor energiewinning/opslag, voor water of waar moet de uitbreiding van het ondergrondse leidingennetwerk komen? Welke keuzes liggen voor de hand en welke minder??

De bijeenkomst vindt plaats op 7 december van 12.00 tot 14.00 uur bij de Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 XR Zuid-Beijerland. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meepraten over de toekomst van de Hoeksche Waard? Deze bijeenkomst is voor leden  èn belangstellenden. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton of via email hoekschewaard@de-maatschappij.info. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u zich dan ook afmelden. Deelname kost € 15,00 incl. drankjes en lunch. U kunt dit vooraf over maken op de bankrekening van het Departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00 of ter plaatse pinnen.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden