De regiodeal, hoe staat het er eigenlijk mee?

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven die daarmee samenhangen. Een goede samenwerking kan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Het Samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta heeft een Regio Deal met het Rijk gesloten, waarbij laatstgenoemde 7.5 miljoen investeert in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen.

Loek Bal (secretaris Recreatieschap Voorne-Putten) zal ons vanuit zijn functie als (mede-)programmamanager Landschap en Toerisme bijpraten over de huidige stand van zaken rondom de Regio Deal. Wat levert het op, welke plannen zijn er, wie zijn er zoal mee bezig, wie zijn de trekkers op Goeree, Voorne-Putten en - niet onbelangrijk - in de Hoeksche Waard?

De gemeente Hoeksche Waard heeft een flinke schaalsprong gemaakt maar vaak zijn we maar een klein radartje in het grotere geheel. Kijkend naar mondiale en nationale transities die op ons afkomen. De opgaven zijn groot en ambitieus en vaak ook complex zoals klimaat en digitalisering. Juist vanwege de complexiteit is het belangrijk om aan de voorkant goed te bepalen met elkaar waar we onze energie op richten. Alleen kunnen we het simpelweg niet. Voorbeelden om ons heen zoals de Metropool Regio Den Haag en ook Drechtsteden laten zien dat door de krachten te bundelen zij beter in staat zijn massa te maken en investeringen vanuit Rijk en Europa naar zich toe te halen. Daarnaast kunnen ze programma’s beter op elkaar afstemmen en tot strategische keuzes komen.

Regiodeal
Door over gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten werken samen in de Zuid-Hollandse Delta. In de Regio Deal bundelen we onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dat doen we voor onze 300.000 inwoners. De Zuid-Hollandse Delta is een uniek gebied met sterke en innovatieve economische sectoren en een bijzondere natuur die duurzaam en innovatief wil groeien.

We zetten in op zowel economische als ecologische verbeteringen in de regio. Op die manier houden we als regio een duurzaam toekomstperspectief. Onze regio bruist van de innovatieve ondernemers en initiatieven. Daarom willen we samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders onder deze opgaven zetten en slim samenwerken. Samen voor een krachtige Zuid-Hollandse Delta!

De bijeenkomst vindt plaats in De Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland op 16 september van 16.00 tot 18.00 uur. Zoals gebruikelijk wordt u voorzien van een hapje en een drankje. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton of via email hoekschewaard@de-maatschappij.info. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u zich dan ook afmelden, dit in verband met de voorbereidingen voor deze middag. Deelname kost € 20,00. Wij verzoeken u vriendelijk dit vooraf over te maken op de bankrekening van het Departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00

het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer - Jack de Leeuw – Miranda den Tuinder – Alie ‘t Hooft - Paul de Bruijn - Kevin Uijtdewillegen

Regiodeal

Regiodeal

Regiodeal

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden