De energietransitie: de splijtzwam van onze samenleving?

Het departement ’s-Gravenhage heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst op donderdag 18 april a.s. De afgelopen keer hebben we een inkijk gehad in de wereld van het water en hebben we onder meer gesproken over de gevolgen van klimaatverandering voor onze waterhuishouding.

Deze keer spreken we over de energietransitie, als onderdeel van de klimaatdiscussie.

Van het gas, klimaattafels, klimaatakkoord of toch geen akkoord, doorrekeningen, haalbaarheid versus betaalbaarheid, doelen stellen en keuzes maken, CO2, gas, elektrisch, waterstof, Den Haag circulair in 2030, mogelijkheden of bedreigingen?

Voor elke wetenschapper die iets over klimaat en energietransitie zegt, zijn er drie te vinden die het tegendeel beweren, voor elk rapport dat wijst op A, is er minimaal 1 die wijst op B.
Hoe werkt het in de praktijk? Achter de tekentafel kun je van alles bedenken, uitvoeren is natuurlijk een ander onderwerp. Overzien de bestuurders de consequenties van hun besluiten? Hoe wordt ernaar gekeken vanuit de branche die een belangrijk deel van het werk moet gaan doen? En wat zijn de gevolgen voor de 17 miljoen bewoners van Nederland, hoe krijg je die mee in alle veranderingen?

Henk Willem van Dorp, staat aan het hoofd van het familiebedrijf Van Dorp Installaties. Hij heeft een eigen kijk op de huidige gang van zaken en hij zal zijn ervaringen over de beweging naar een circulaire economie met ons delen. Welke mogelijkheden voor innovaties ziet hij, hoe nemen we de samenleving hierin mee en tot slot: van het gas af, is dat realistisch?

Kortom, nogal wat vragen die om uitleg vragen en waarbij uw input bijzonder op prijs wordt gesteld!
Wij hopen daarom van harte u te begroeten op deze bijeenkomst.

Het programma is als volgt:
17.15 uur        Ontvangst
17.30 uur        Welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter departement ´s-Gravenhage
17.40 uur        Inleiding door Henk Willem van Dorp met vragen en discussie
18.30 uur        Afsluiting met borrel en netwerken
20.00   uur      Einde bijeenkomst

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton of door in te loggen via de website www.de-maatschappij.nl. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom.

Het bestuur roept alle leden op De Maatschappij in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen en mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomst. We hopen veel nieuwe gezichten te zien. Wij rekenen op u!
Met vragen kunt u zich wenden tot het bestuur (pc.hoogendoorn@pelsrijcken.nl). Het bestuur hoopt u op 18 april a.s. te begroeten.

Wij vertrouwen op een geslaagde bijeenkomst.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden