De burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid

In september bracht de Raad van State uit eigen beweging een advies aan de regering uit over de verdergaande digitalisering bij de overheid. De Raad stelt vast dat naast de vele gemakken die dit oplevert, overheidsorganen nog onvoldoende stil staan bij de gevolgen daarvan voor de verhouding tussen de overheid en de burger.

Voor burgers is digitaal contact met de overheid niet altijd even gemakkelijk. De overheid bestaat feitelijk uit honderden organisaties die digitalisering niet allemaal op dezelfde manier aanpakken. Daardoor kan de burger het spoor bijster raken. Dat geldt des te meer voor mensen die door omstandigheden minder zelfredzaam zijn. Van hen kan niet altijd worden verwacht dat zij alle digitale kanalen van overheidsorganen in de gaten houden en de weg kunnen vinden in de digitale uitvoering van regels. Toegang tot de overheid is een beginsel van behoorlijk bestuur. De Afdeling advisering raadt daarom aan om dit beginsel ook bij een digitaliserende overheid voortdurend in het oog te houden. Burgers hebben recht op zinvol contact met de overheid, waarbij zij serieus worden genomen en hun eigen gegevens kunnen inzien en (waar nodig) corrigeren.

Verder gebruiken overheidsorganen steeds vaker computers om besluiten voor hen te nemen. Deze besluiten komen tot stand door het gebruik van geautomatiseerde beslisregels (algoritmes), die volautomatisch besluiten nemen, zonder menselijke tussenkomst. Burgers kunnen dan niet meer nagaan welke regels de overheid toepast en welke gegevens zij voor een besluit gebruikt.

mr. Ronald van den Tweel (1964) maakt sinds juni 2015 als staatsraad deel uit van de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarvoor was hij partner bij het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij geeft ons een inleiding tot het advies en gaat met ons in gesprek over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen. Hij zal daarbij (heel) kort de positie van de Raad van State memoreren en ingaan op de beweegredenen van de Raad om juist nu dit advies te geven.

De volledige tekst van het advies: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50999.html

Programma:
17.30 uur    Inloop
18.00 uur    Welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter departement ’s-Gravenhage
18.05 uur    mr. Ronald van den Tweel, Staatsraad bij de Raad van State
18.35 uur    Vragen en antwoorden
19.00 uur    Afsluiting en borrel
20.00 uur    Einde bijeenkomst

Locatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, 2511 DP in Den Haag.
Melden bij de receptie, LEGITIMATIE VERPLICHT.
Routebeschrijving

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden