Gezamenlijke lunch / buitengewone algemene ledenvergadering

Het afgelopen jaar is het nieuwe bestuur van De Maatschappij enthousiast aan de slag gegaan met de revitalisering van departement Apeldoorn en Epe. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, die werden bezocht door leden en niet-leden. Jammer genoeg bleef het aantal deelnemers achter bij de verwachtingen. Ook is het niet gelukt om niet-leden te bewegen om lid te worden van De Maatschappij. We hebben als bestuur bij elkaar gezeten om het afgelopen jaar te evalueren. Onze conclusie is dat het organiseren van activiteiten die onze leden zó aansprekend vinden dat ze hiervoor tijd vrijmaken, en die voor niet-leden zó interessant zijn dat ze bij deze club willen horen, veel inspanning, tijd en energie vraagt. Meer dan wij als bestuursleden kunnen en willen geven. 

Die conclusie, met in het achterhoofd de situatie van de afgelopen jaren (teruglopende ledenaantallen, minder bezoekers bij de bijeenkomsten, bestuurssituatie in 2016 en 2017) heeft ons doen besluiten om aan de Algemene Ledenvergadering een voorgenomen besluit tot opheffing van het departement voor te leggen. Hierover is intensief overleg geweest met het landelijk bestuur van De Maatschappij; zij moeten toestemming geven voor een dergelijk besluit. Het landelijk bestuur respecteert het standpunt van het departementsbestuur, maar voelt niet voor ontbinding. Dat betekent dat er waarschijnlijk geen Algemene Ledenvergadering hoeft plaats te vinden (dat wordt nog uitgezocht). Het voltallig departementsbestuur treedt af, en het beheer van het departement wordt overgenomen door het landelijk bestuur. 

U zult begrijpen dat we dit besluit met pijn in het hart en na zorgvuldige afweging hebben genomen. We willen het moment dan ook markeren, en u tegelijkertijd bedanken voor uw trouwe lidmaatschap. Daarom nodigen we u uit voor een afscheidslunch op maandag 29 oktober 2018, inloop vanaf 12:00 uur, bij hotel De Keizerskroon, de locatie die in vroeger tijden de vaste stek was voor onze bijeenkomsten. Laat u ons snel weten of we op uw aanwezigheid mogen rekenen? 

En als het toch nodig blijkt om een algemene ledenvergadering te houden, dan nodigen we u bij deze uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 29 oktober 2018, aanvang 12:00 uur, bij hotel De Keizerskroon (Koningstraat 7, Apeldoorn) voorafgaand aan de lunch. U ontvangt tijdig een agenda voor die (korte) vergadering, indien die toch nodig blijkt te zijn.

Voor u als lid verandert er niets; u bent immers lid van de landelijke vereniging en dat blijft ook zo na 29 oktober. Mocht u echter uw lidmaatschap willen beëindigen per eind 2018, dan dient u dat voor 1 november kenbaar te maken aan het landelijk bureau. 

We hopen u allen op 29 oktober te zien in de Keizerskroon.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van departement Apeldoorn en Epe
van De Maatschappij,

Douwe Meetsma, Hans van Norel, Marye Berghuis, David Beij, Geerhard Huising, Antoine Joosten, Derk Blijleven.

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden